نمایش نوار ابزار
دسته: یادداشت
دیدار برخی از نخبگان اهل سنت با مراجع و مراکز علمی و دانشگاهی قم

دیدار برخی از نخبگان اهل سنت با مراجع و مراکز علمی و دانشگاهی قم

در روز پنجشنبه مورخ بیست وهفتم مهرماه تنی چند از علما ,نمایندگان ادوار واساتید دانشگاه در معیت حاج آقا درویشی اشرفی دیداری  با علما ومراجع  در شهرقم داشتند که لازم دانستم گزارش این سفررا به نظر دوستان برسانم. ملاقات اول…


برادر تو جاشی یا باشی؟

برادر تو جاشی یا باشی؟

امروز هشتم آبان ماه سالگرد درگذشت شهادت گونه نماینده تلاشگر و دلسوز شهرستان خاش مرحوم مسعود هاشمزهی است که در یک ماموریت کمیسیون در جاده چالوس همراه با مرحوم دکتر علی رضا نوری جان به جان افرین تسلیم نمود. یکی…


ما را از دلال بازی برای گرفتن مدیریت ها معاف بدارید

ما را از دلال بازی برای گرفتن مدیریت ها معاف بدارید

متاسفانه برخی از افرادی که شایسته وسزاوار هستند بنا به دلایل مختلف گوشه نشین وبلا استفاده مانده اند که یا نیرو وپتانسیل آنان خنثی وبه هدر می رود ویا مجبوراند راه غربت را در پیش بگیرند .برخی ها که مانده…


آقای روحانی متاسفم!!!

آقای روحانی متاسفم!!!

دنیا وهرچه درآن است به نظر هیچ می آید ,زیرا تاکنون نه مقامی ونه ثروتی برای هیچ کس ماندگار نبوده است .زیرا اگر ماندگار بود به دیگران نمی رسید .حال این نصایح را بارها از زبان واعظان وسخنوران برمنابر شنیده…


چرا باید ازحق هموطن غیر همکیش خود دفاع کنیم؟

چرا باید ازحق هموطن غیر همکیش خود دفاع کنیم؟

موضوع حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد یک مسأله فقهی را ایجاد کرده است که باید در راستای مسائل مستحدثه وپاسخگویی فقه به نیازهای زمان ومکان  به آن پاسخ گفت.متاسفانه عده ای چنان خودرا غرق در جانشینی خدا وپیامبر…


قلمی از نوشتن ایستاد وقلب ملتی از کار افتاد

قلمی از نوشتن ایستاد وقلب ملتی از کار افتاد

نویسنده قلب ملت است وملت بی نویسنده ملت بی قلب ومرده است .وچه عظمتی بالاتر از این که خداوند به قلم سوگند خورده است . قلم را بەعاشقی تشبیه کردە اند که عشقش را می پوشاند اما با اشک هایش…


سرمایه داری جهانی در پی ایجاد داعشی دیگر

سرمایه داری جهانی در پی ایجاد داعشی دیگر

ابرقدرت ها ویا به طور کلی کشورهایی که پس از آغاز بهار عربی ترس از دست دادن هژمونی خودرا در منطقه احساس کردند با فراهم کردن زمینه برای اعزام ومهاجرت به منطقه خاورمیانه بویژه دوکشور سوریه وعراق به اهداف خود…


آقای روحانی قرارمان این نبود؟

آقای روحانی قرارمان این نبود؟

من کاری به موضعگیری اصلاح طلبان ندارم که همیشه از ترس آتش خودرا به داخل آب می اندازند.ودقیقا در مجلس ششم هر زمان می خواستیم از یکی از وزرا ویا استاندارا ن آقای خاتمی سؤال  کنیم فورا عده ای واسطه…


منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد من کافرتر است

منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد من کافرتر است

منکر حق نزد ملا کافر است منکر خود نزد من کافرتر است شعری از مولانا اقبال لاهوری بزرگمرد تجدد واصلاح در میان مسلمانان معاصر که متاسفانه کمتر در ایران بویژه اهل سنت به آن پرداخته می شود. اما شعرهای نغز…


شهوت قدرت

شهوت قدرت

گاهی انسان کلماتی را می شنود وبه آن ها توجهی نمی کند وگاهی برخی واژە ها چنان در مغز انسان جرقه می زنند که خطوط به هم ریخته زندگیش را می سوزانند .یکی از این واژه ها شهوت قدرت است…