نمایش نوار ابزار
برچسب: کشور اسلامی
کودکان اوتیسم در ایران و احساس مسئولیت مسئولان کشور

کودکان اوتیسم در ایران و احساس مسئولیت مسئولان کشور

اگر امروز کسی برنامه نوبت شمای تلویزیون بی بی سکینه را دیده باشد که درد دل های خانواده های دارای فرزندان اوتیسم را پخش می کرد حق دارد به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان کشور بپرسد راستی شما برای…


آسمان تورک ها وآسمان کوردها:

آسمان تورک ها وآسمان کوردها:

یا نعوذ بالله خدا عادل نیست ویا انسان ها عادل نیستند که کلا شق دوم درست است . اگر انسان ها عادل می بودند گاهی برای حفظ یک دیکتاتور چند صد هزار انسان بی گناه را قربانی نمی کردند و…