نمایش نوار ابزار
برچسب: نویسنده کورد
یاشار کمال نمرده است

یاشار کمال نمرده است

یاشار کمال نمرده است: یاشار کمال نویسنده ی نامدار ونامور کورد در ترکیه ازرنج ها ی پی در پی ناشی از ستم های ضد انسانی تن فرسوده اش را رهاکرد وبا نامی نیکو وبایادی ماندگار با پرنده ی روحش به…