نمایش نوار ابزار
برچسب: منطقه ویژه
آریان به آرزوی خود رسید

آریان به آرزوی خود رسید

از زمانی که روحانی رئیس جمهور شد آریان همیشه می گفت شما در مجلس ششم عرضه نداشتید در خواست منطقه ی آزاد مریوان وبانه را بکنید .بعد هر روز می گفت که چرا به روحانی نمی نویسید ونمی گوئید :…