نمایش نوار ابزار
برچسب: زمین خوار
ایران خواران را در یابیم

ایران خواران را در یابیم

این روز ها واژه های زیادی مانند زمین خواران ، جنگل خواران ، کویر خواران ، رانت خواران و رباخواران زیاد به گوش می خورد . اگر به ضرب المثل های قدیمی گوش دهیم که تخم مرغ دزد شتر دزد…