نمایش نوار ابزار
برچسب: ذبح اخلاق
ذبح اخلاق در مسلخ سیاست

ذبح اخلاق در مسلخ سیاست

حوادثی که در این روزها در ارتباط با مسأله ی دو جوان ایرانی در جده ی عربستان پیش آمد ، صرف نظر از صحت و سقم مسأله ، بدخلاقی یا خوش اخلاقی مأمورین عربستان به ویژه مردم مکه که متاسفانه…