نمایش نوار ابزار
برچسب: خانم مرکل
چرا مسلمانان به غربیان پناهنده می شوند؟!

چرا مسلمانان به غربیان پناهنده می شوند؟!

هیچ ننگی برای مسلمانان و حکام اسلامی بدتر از این وضعیتی که امروز برای فراریان از صحنه ی جنگ وپناهندگان پدید آمده دیده نمی شود . بارها این سوال در ذهن خودم خطور کرده چرا غیر مسلمانان به کشورهای اسلامی…