نمایش نوار ابزار
برچسب: حضرت عمر فاروق
شیخین از دیدگاه امام جعفر صادق

شیخین از دیدگاه امام جعفر صادق

ابو بصیر گفته است زنی خدمت امام صادق آمد و در باره ابو بکر و عمر پرسید؟ فرمود: تولیهما؛ آن دو نفر را دوست داشته باش. زن گفت :پس در روز قیامت که من با پروردگارم روبه رو می شوم…