نمایش نوار ابزار
برچسب: تصادف
جاده های کردستان یا کشتارگاه

جاده های کردستان یا کشتارگاه

شرکت در مراسم ترحیم یک خانواده ی پنج نفره در سنندج که بر اثر تصادف ماشین جان خود را از دست داده بودند بسیار مرا متاثر نمود ،هر چند هیچ کاری جز ابراز همدردی از من بر نمی آمد اما…