نمایش نوار ابزار
برچسب: تبعیض
آقای قاضی پور جناب عالی از سوی چه کسانی سخن می گویید؟

آقای قاضی پور جناب عالی از سوی چه کسانی سخن می گویید؟

جناب قاضی پور من تنها به احترام رای عزیزانی که به شما رای داده اند ،لازم دانستم پاسخ شمارا دهم،وگرنه شمارا رهامی کردم تا در باغ پرفیض وبرکت مجلس که به یمن اقدامات شورای نگهبان اعجوبه ای مانند جناب عالی…


چند نفر مدیر سنندجی در کرمانشاه و ارومیه مدیر هستند؟

چند نفر مدیر سنندجی در کرمانشاه و ارومیه مدیر هستند؟

وقتی که به ادارات سنندج مراجعه می کنی باید لهجه اردلانی را تغییر دهی تا منظورت را متوجه شوند و یا فارسی صحبت کنی تا مطلب را تفهیم نمایی چون هر مدیری که تشریف فرما می شوند مجبوراند برای تسهیل…