نمایش نوار ابزار
برچسب: امام ابوحنیفه
امام ابو حنیفه نگین شهر کوفه

امام ابو حنیفه نگین شهر کوفه

امروز روز وفات فقیه علم دین وامام مومنان، نعمان بن ثابت است. فقیهی خردگرا ومبارز که درکنار تفقه دردین وآموزش علوم دینی به کسب وتجارت می پرداخت. اووارث فقه عبدالله بن مسعود وعمر بن خطاب بود. باوجود درک دردو حکومت…


اجتهاد در اهل سنت؛ مسدود یا مفتوح؟

اجتهاد در اهل سنت؛ مسدود یا مفتوح؟

موضوع اجتهاد در میان اهل سنت از موضوعات مهمی است که سال ها در مجامع علمی و غیر علمی چه در میان اهل سنت و یا مخالفان محل بحث و مناقشه بوده است. مخالفان، اهل سنت را به جمود و…


سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد

سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد

سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد: این بهانه ای است برای یاد آن امام همام وفقیه خردگرا و گرنه هدف شیون وعزاداری نیست .اما تکریم بزرگان وظیفه ای است انسانی . او اصالتا ایرانی است و در سایه ی اسلام…