نمایش نوار ابزار
برچسب: اتحاد ملت
تهدید وزارت کشور به بهانه حزب اتحاد ملت

تهدید وزارت کشور به بهانه حزب اتحاد ملت

مصاحبه اخیر و تامل برانگیز یک اصولگرا درباره حزب اتحاد ملت: اگر وزارت کشور به حزب اتحاد ملت رسمیت و پروانه فعالیت بدهد بزرگترین جنایت را در طول تاریخ انجام داده و خداوند از آنها نخواهد گذشت و مجازاتشان می‌کند.…