نمایش نوار ابزار

تات (توسعه، اتحاد، تقریب)شعار انتخاباتی

شفافیت وصراحت در هر انتخاباتی هم تکلیف مردم را مشخص می کند وهم تکلیف مسئولان را.یکی از ابهاماتی که در انتخابات های مناطق کردنشین وجود دارد عدم شفافیت برنامه وشعارهای کاندیداها وچگونگی موضعگیری در مقابل مسائل داخلی وخارجی ویا برنامه های کاری برای آینده است..رأی دهنده نمی داند به کسی که رأی می دهد آیا از سابقه سیاسی واجتماعی برخوردار است یا نه ؟ در کدام تشکل دانشجوئی فعالیت داشته ؟ در کدام نشریه محلی یا سراسری قلم زده است ؟ وابسته به کدام حزب است ؟نگاه ملی دارد یا استانی ؟ دیدگاه های مذهبی یا ناسیونایستی دارد؟
برای آشتی ملی وگفتگوی سازنده ومطمئن در بین اپوزیسیون ونظام جرأت طرح آن را دارد یا خیر؟
سابقه انقلابی وسیاسی خود وخانواده اش تا چه حد برای مردم ومسئولان نظام شناخته شده است ؟
هدفش از شرکت در مجلس استخدام برادر خانم هاست یا خرید خانه ومنزل در مناطق شمالی تهران؟
نگاهش نسبت به حل مشکلات ومسائل منطقه چگونه است ؟
متاسفانه برخی از افراد کاندیدا هنوز نمی دانند چند جناح ویا چند حزب مادر در کشور وجود دارد؟
برخی از کاندیداها هنوز امام جماعت محله خودرا نمی شناسند وتا کنون گذرشان به نماز جمعه نیفتاده است چگونه می توانند نماینده قشر سنتی باشند؟

جریان های سیاسی خارج ویا داخل کردی اعم از ملی یا مذهبی را نمی شناسد؟

لذا اینجانب همچنانکه در مجلس ششم دارای شعارهایی در ایام تبلیغات بودم از هم اکنون اعلام می کنم شعار من توسعه استان وبه تبع آن حوزه انتخابیه ام در جوانب مختلف می باشد زیرا در جامعه ای معاش ورفاه نباشد معاد ودین وجود ندارد .وهمچنین ایجاد وحدت واتحاد در بین همه کردها وشهروندان حوزه انتخابیه برای حل مشکلات افتصادی واجتماعی می باشد زیرا با وجود تفرقه وچالش واختلاف مشکلات هیچ جامعه ای حل نمی شود وجامعه ما ساتل هاست که از زخم تفرقه واختلاف بر بدنش می نالد..تقریب بین مردم ونظام :ما چه بگوئیم ویا سکوت کنیم هنوز احساس فاصله وعدم تقریب در بین مردم کردستان وحاکمیت احساس می شود وباید فرد یا افرادی باشند که در این مورد آستین همت را بالا زنند وبا اجرای قانون اساسی وداشتن جایگاه شایسته در نزد مسئولان ونفوذ کلا م تلاش کنند تا همبستگی ملی وتضامن وتکافل اجتماعی وتعاون لازم در بین ملت وحاکمیت در مقابل همه ی توطئه ها ونقشه ها ایجاد شود .لذا می طلبد با توجه به وضعیت ناگوار منطقه واحنمال سوء استفاده برخی از کشورها ویا گروه های خاصی این تقریب با کسب رضایت ملت ایجاد گردد که در مرحله اول احترام به رأی مردم در تعیین افراد خبره ونوانمند با پیشینه مشخص وکارنامه درخشان در بین مردم است.

مطالب مشابه
دیدگاه ها