نمایش نوار ابزار

خسارت و خیانت نق‌زنان به مردم کردستان:

kordestanیک جامعه ی آرمانی مانند جامعه ی زمان پیامبر (ص) و صحابه ی بزرگوار و تطبیق ویژگی های آن در زمان بیشتر شبیه به یک رویا می ماند .زیرا در آن زمان کسی جرأت نمی کرد حرف بدون پشتوانه ی عمل بر زبان آورد و گرنه لقب منافق را بر او بار می کردند و داغ بی اعتمادی را بر پیشانی او می زدند .جدی جدی بود و شوخی شوخی .
اما امروز در جامعه ی ما متاسفانه مرزها شکسته شده ، اگر صادق و پاک و صاف دل باشی، تو را ساده لوح می پندارند که نمی توانی وارد سیاست شوی . باید برای ادامه زندگی حراف باشی و دروغگو و یا متملق باشی و کار چاق کن . در غیر این صورت نمی توانی کار کنی .
اکنون در جامعه ما که همه معیارها عوض شده و مفاهیم جای خود را عوض کرده اند ،نقزنان هم جای منتقدین و کارشناسان را اشغال کرده اند. اگر در انتقاد سازنده پیشنهادهای برای اصلاح امور هست در مسأله نقزنی تنها حرف های بی ارزش وبی مایه که کمتر برای صاحبش هزینه دارد فضای مخاطبات روزانه را اشغال کرده است .
در کردستان عده ای از افراد هستند که کم یا بیش خود را صاحب نظر و مبارز و طرفدار حقوق مردم می دانند و در کوردایه تی و طرفداری از عدالت صددرصد ذوب شده اند ،اگر بحثی درباره حقوق کردها از سوی افرادی غیر خودشان مطرح بشود آن را خیانت می دانند و ناشایست .به عنوان مثال اگر دفاع از حقوق مذهبی بشه چون انجام دستورات مذهبی برایشان سخته می گویند مشکل ما فقط ملی است و حقوق ملی ما مراعات نمی شود و به کردها مسئولیت داده نمی شود و هیچ تفاوتی در بین کردها نیست . چه کرد ایلامی باشه یا مهابادی تفاوتی ندارد. اما اگر به عنوان مثال بگوئی که مهندس زنگنه کرد است ویا فلان بیجاری و یا کرمانشاهی برای فلان پست شایسته است فورا فریاد برمی آورند که این ها کرد نیستند .
باید به این نق زن ها که هیچ بویی از سیاست نبرده اند گفت: اگر شما تنها در کردایه تی خلاصه شده اید نباید بین دوتا کرد چه در ماکو یا کرمانشاه تفاوتی قائل باشید چون کرد هر جا باشد کردستانی است وترقی و پیشرفت هر کردی یکسان است و مناطق مختلف تاثیر گزار نیست.

telegram-dr-jalal-Recovered

مطالب مشابه
دیدگاه ها