نمایش نوار ابزار

یادی از دو استاد بزرگ

67896896شادروانان سید محمد شیخ الاسلامی شیخ الاسلام کردستان و استاد ممتاز دانشگاه تهران که اینجانب را مفتخر به اجازه نامه ی علمی نمود و ماموستا شیخ عبداللطیف برزنجی از علمای مبارز اقلیم کردستان و استاد دانشگاه بغداد.

روانشان شاد و نامشان جاودان باد

مطالب مشابه
دیدگاه ها