نمایش نوار ابزار

گناه عدم پخش این همه آیات واحادیث ورهنمودهای اخلاقی متوجه چه کسانی خواهدبود؟

حتما کسانی که یک وسیله علمی را به بهانه های مختلف حذف می کنند ,برای خود توجیهاتی دارند ,اما فبشر عبادی الذین یستمعون القول کجا رفته؟ آری در تلگرام خیلی چیزها ردوبدل می شود .هرکس متناسب با ایده وافکار خود ازاین وسیله استفاده می کند. از اسلامگراهای معتدل تا تندرو .از سکولارهای دو آتشه تا مارکسیست ها .اما هنر آن است که بهترین استفاده را ازـاین ابزار برد. من نگران تعطیل کردن تلگرام نیستم ,اما ازآن ناراحتم که روسیه نماد خباثت وجنایت الگوی ما شده است ,از آن ناراحت هستم که یک بار نبود که ما مسلمانان پیشتاز استفاده از ابزارهای مدرن باشیم .از احکام شرعی به تحریم چسبیدیم وبه جای حل مسأله صورت مسأله را پاک کردیم .باورکنید اگر تلگرام هم برداشته شود .مغز متفکر غربیان جانشینی برای آن پیدا خواهند کرد وآن وقت ما هیچ جوابی ویا توجیهی نخواهیم داشت . اگر توانستیم با رادیو, تلویزیون,ماهواره مبارزه کنیم ,آن وقت می توانیم با فیس بوک وتلگرام مبارزه کنیم!!!! راستی یک سوال چگونه ماهواره برای تبلیغ ایدولوژی اسلام جایز است اما برای دیدن برنامه های دیگران ممنوع است؟ دستور اخلاقی ; آنچه را برای خود می خواهی برای دیگران نیز بخواه

دیدگاه ها