نمایش نوار ابزار

کوردها و قدرت لابیگری

یکی از رمزهای موفقیت ملت ها ودولت ها در دنیا قدرت لابیگری است. تجربه نشان داده که هر ملت وحکومتی از قدرت لابیگری وچانه زنی بیشتری برخوردار باشد در رسیدن به اهدافش موفق تر است.

در دنیای معاصر صهیونیست ها یا همان اسرائیلی ها چون در میان مراکز قدرت آمریکا وغرب از قدرت لابیگری و چانه زنی وفنون آن برخوردار ومهارت دارند همیشه در گفتگو های طرفین درگیر خاورمیانه دست بالایی داشته اند.

درمیان کشور های خاورمیانه ایرانی ها نیز از قدرت لابیگری بیشتری برخوردارند به عنوان مثال در کنفرانس بین المجالس در اندونزی با وجود حضور نمایندگان بیش از چهل کشور عربی درموضوع جزایر سه گانه هیات ایرانی موفق شد تا از رای به نفع آن ها ممانعت کند.

اما متاسفانه درمیان کردها چنین فن وروشی بسیار ضعیف ویا اصلا متروک ومهجور است واگر کسی یا گروهی بخواهد چنین شیوه ای را به کار گیرد مورد هجمه مردم فریبان وانحصار طلبان قرار می گیرد وبه عنوان خاین ووابسته به بیگانه محسوب می شود. هرچند در خیلی از موارد طرف مقابل کردها صادقانه به تعهد خود عمل نکرده اما این دلیل بر لزوم توجه به اهمیت لابیگری نمی باشد.

واین مساله درایران متاسفانه قربانی فضای احساسی عجولانه غیر عقلانی شده که نمونه های آن را دراوایل انقلاب می بینیم.

شکیل کنفرانس خودمختاری از سوی مرحوم کاکه احمد و مخالفت گروه های رادیکال با آن که عملا موجب تضعیف جبهه حق خواهان صلح طلب در مقابل حکومت مرکزی شد.

اقدامات مرحوم دکتر قاسملو درادامه مذاکره با دولت مرکزی ومخالفت با ایشان با شعار مرگ بر سازشکار بازهم موجب تضعیف یک جریان ملی گرایی طرفدار حل مساله کرد از طریق مذاکره شد.

تهمت ها واهانت ها به کاک مسعود ومام جلال که چرا باصدام معانقه کرده اند.

و خیلی از مسایل دیگر که همیشه با تند روی وتحر یک احساسات عامل ضربه زدن شده اند. نمونه اخیر آن پیروزی حزب دموکراتیک کردهای ترکیه بود که با تندروی موجب شدند ۳۱ نفر از کرسی های پارلمان از کردها ستانده شود.

اما در شرایط فعلی هرکسی که می خواهد با تحریک احساسات ورادیکالیزه کردن فضا از گفتگو و لابیگری برای احقاق حقوق کردها جلوگیری کند بدون شک دوست کردها نیست.

این چه منطقی است که تلاش می کند کردهارا در داخل کردستان محدود ومحروم نمایدو با بزرگ بینی های بی خود از هر گونه یارگیری وحامی سازی برای کردها وحل مشکلات کردها جلوگیری می کند

اصلاح طلبان کرد دراین راستا چند سال است تلاش کرده اند تا با تلاش تلاشهایی مداوم و لابی های متعدد دیدگاه امنیتی را نسبت به کردستان حذف کرده وبا دیدارهای فراوان با مراجع قدرت وشخصیت های تاثیرگذار کوشش کرده اند تا مرزهای ناباوری و بی اعتمادی را بردارند.

بنابراین سفر شخصیت های مانند دکتر عارف به کردستان وگفتگو با ایشان نتیجه همین لابی هاست که باید استمرار داشته باشد وبا حمایت چنین شخصیت هایی است که می توان اقدامات مثبتی برای مناطق توسعه نیافته انجام داد.

پس کسانی که تنها مشغول نق زدن وانتقاد های بیهوده نسبت به اصلاح طلبان هستند بدانند کارهای که اصلاح طلبان با قدرت لابیگری انجام داده اند هرگز با گلوله تفنگ که موجب ازدست دادن بهترین جوان های این ملت شده انجام پذیر نبوده است.

پس بیاییم با گفتگو ولا بیگری چه در داخل منطقه وکشور وچه در سطح بین المللی قدرت لابیگری خودرا افزایش دهیم اگر به دنبال حل مسایل ومشکلات خود هستیم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها