نمایش نوار ابزار

چرا صدایی از عدالت خواهی در ایران بر نمی خیزد؟

عدالت خواهی آن نیست که من از حقوق زن و بچه ام دفاع بکنم ویا عدالت را از نظر خورد وخوراک ومسکن ولباس در میان خانواده ام اجرا نمایم، هرچند در خیلی از خانواده ها متاسفانه مراعات نمی شود ،
بلکه عدالت آن است که من  نسبت به غیر خویشاوند و کسی که با من مخالف وحتی دشمن ،هم خون ، کیش وهم نژاد نمی باشد عدالت را مراعات نمایم،
حتی قرآن به صراحت می فرماید ،دشمنی با قومی شمارا وادار ننماید که عدالت را اجراننمایید،عادلانه رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است.
واین را بهانه می کنم  تابه کسانی که خبر از مکاشفه از عالم غیب می دهند وپست هایی در کنار پیامبر بز رگوار اسلام وپیشوایان دین ،دربهشت برای خودشان مشخص کرده اند بگویم: داداش به خدا ازاین خبرها نیست،تو که عدالت نداری ،تقوا هم نداری وچون تقوا نداری حلال وحرام وپایمال کردن  حق الناس را نمی دانی.
من چه گناهی کرده ام ،باید کرد باشم؟ باید مسلمان سنی باشم ؟ باید ایرانی باشم؟باید آسیایی باشم؟ باید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا بیایم.باید امروز معیار صلاحیت من برای ترقی وزندگی کردن چیزهایی باشد که هیچ نقشی در ایجاد آن ها نداشته ام!!!!!
چرا تاکنون صدایی از سوی یکی از مراجع محترم شیعه جز  مرحوم حضرت آیة الله العظمی منتظری در دفاع از حقوق اهل سنت ایران بلند نشده است؟ چرا تاکنون یک اصولگرا ،انقلابی ،آزادی خواه ،اعتدالگرا،ملی مذهبی،پان ایرانیست،حزب اللهی واصلاح طلب جز صادق زیبا کلام علنا از حقوق هم وطن اهل سنتش دفاع نکرده است؟؟؟؟
دراین روزها که هر گروه وحزب ومحفلی مشغول تشکیل کابینه ومعرفی افراد است ،تنها گروه وجمعیتی که تعیین کننده ی سرنوشت انتخابات بوده یعنی اهل سنت فراموش شده است ،در هیچ محفلی نامی از آنان برده نمی شود ،گویا به اندازه ی احزاب سه چهار نفره که ادعای سهم خواهی در شورای شهر تهران می کنند جایگاه ندارند!!!
راستی کدام حزب اصلاح طلب جز اتحاد ملت جایگاه و وآرای اهل سنت را داشته وبه نظام در سطح جهانی مشروعیت و مقبولیت می بخشد؟ امروز چنان  آش شور شده که برخی از استانداران مانند استاندار کرمانشاه صدای اعتراضشان بلند شده است ،
در آذربایجان غربی عملکرد ناعادلانه استاندار آقای روحانی مردم را  منتظر ومتحسر  دوران احمدی نژاد نموده است.در میان جمعیت پنجاه در صدی کردها  وپنجاه ویک مدیر کل تنها یک مدیر کل کرد (تربیت بدنی) کرد است. این بی عدالتی ها را باید به چه کسی گفت؟ یکی از اصول مذهب شیعه عدل است،کی به این اصل عمل می شود خدا می داند؟
هم اکنون که شش ونیم ملیون رای اهل سنت به صندوق  ها انداخته شده است انتخابات را به نفع آقای روحانی تغییر داد،زمزمه هایی به گوش می رسد که در میان اهل سنت فرد شایسته وزارت نیست،ویا مجلس مخالفت می کند، ویا در میان اهل سنت بنا به قول رحمانی فضلی حجت بر  او تمام نشده  وفرد شایسته ای یافت نمی شود وقس علیهذا.
راستی یک پرسش،آقای احمدی نژادو همکارانش  چه ویژگی ،تخصص  ودلسوزیی  نسبت به نظام وکشورمان داشتند که اهل سنت ندارند؟
در ارتباط با استاندار می گویند : مخالفت می کنند،ویا همکاری نمی کنندومشکل  تراشی می کنند،باید پرسید چه کسی با استاندار اهل سنت مخالفت می کند ،به مردم اعلام کنید،
مقام معظم رهبری که فکرنمی کنم،مراجع محترم تقلید که علی القاعده با وجود ولی فقیه حق آنان نیست،سپاه وارتش که وظیفه آنان حفظ مرزها وانقلاب  است وبه کارگیری اهل سنت در مرزها بهترین کمک به آنان است.اطلاعات ،چگونه‌ می  شود وزارت خانه ای سخن ریاست جمهورش را نخواند،  ومردم هم مخالف نیستند،زیر ا تاکنون هیچ شیعه ای نگفته چرا به اهل سنت تربت جامی یا ارومیه ای مسؤولیت داده اید.؟
بیایید برای آخرین بار صادقانه و  عادلانه رفتارکنیم، حق هارا ضایع نکنیم، اهل بر ،تقوا ،تعاون وعدالت باشیم ، عمر حکومت ها وانسان ها به پایان می رسد ،اما آنچه که می ماند نیکنامی ورفتار عادلانه وانسانی است.

دیدگاه ها