نمایش نوار ابزار

پلاسکو و پلاستیک عمر ما

در آتش سوختن برج پلاسکو که یکی از مکان های تجاری و معروف تهران و ریزش چند لحظه ای آن عبرت بسیار بزرگی برای همه ی آنسان هاست. چه بسا کارگری و یا دانشجوبی دیروز می خواسته با  اصرار و سماجت لباسی یا پیراهنی ارزانتر  بخرد و فروشنده با قاطعیت حاضر نبوده  کمترین تخفیفی برای او قایل شود. اما امروز نه لباسی هست و نه سرمایه ای؟ واقعا زندگی ما جز پلاستیکی نیست که در مقابل گزندها و حوادث روزگار نمی تواند از خود مقاومتی نشان دهد.
این گونه حوادث عبرتی برای همگان است که زندگی دنیوی ارزش این همه حرص و ولع ومردم آزاری ندارد.
خسارت های میلیاردی که به صاحبان مغازه ها وارد شده و کارگران و فروشندگان دوره گرد و شهرستانی  و هزاران نفری که منبع زندگی آنان از این ساختمان تامین می شد ,خبر و حادثه ناگواری بود که همه هموطنان را متاثر کرد به ویژه وفات و مصدومیت عده ای از فداکارترین نیروهای زحمتکش جامعه یعنی نیروهای آاتش نشان بر ناگوار بودن حادثه افزوده است.
هر چند حادثه خبر نمی دهد اما باید هم مردم و هم مدیران در این موارد از حساسیت لازم برخوردار باشند و نگذارند چنین وقایعی تکرار شود و موجب دلهره و ناراحتی و تلفات جانی و مالی فراوانی می شود که دود آن به چشم مردم می رود.
چگونه حادثه کوچکی در یکی از کشورهای اروپایی اتفاق می افتد صدا و سیمای ما بر طبل بی عرضگی و بی تفاوتی مسؤلان می زند و دعوت به استعفا و استیضاح می نماید.
با توجه به فاجعه ای که امروز رخ داد اگر آقای قالیباف استعفا می داد اثبات می کرد که زیاد به دنبال حفظ قدرت و یا صعود به مقامات بالاتر نیست. اما علاوه بر فرسودگی و قدمت ساختمان کاش آقای قالیباف کمک هایی را که به اینور و آنور می کند اگر به آتش نشانی می کرد  و چند دستگاه بالگرد تهیه می کرد شاید عمق فاجعه کمتر می شد . به نظر می رسد استعفای قالیباف می تواند مرهمی بر زخم مجروحان این حادثه باشد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها