نمایش نوار ابزار

واقعه إسرا و معراج

896789678إسرا ومعراج آخرین فرستاده ی خدا بر همگان مبارک باد:
من در شگفتم وقتی که خداوند در ماه مبارک رمضان قرآن را بر پیامبر (ص)فرستاده وایشان را با دادن حکم مأموریت ابلاغ آخرین پیام آسمانی مبعوث نموده پس باید جشن بعثت را در آن ماه برگزار کرد .
اما بیست وهفتم ماه رجب روز معراج واسرا می باشد ،سفری که اهمیت آن در تاریخ اسلام بر کسی پوشیده نیست ،برای یک رهبر مصلح که در ناگوارترین ایام مبارزه ودر محاصره ی دشمنان ومخالفان به سر می برد ودوتن از حامیان دلسوز خود یعنی ابو طالب وحضرت خدیجه را از دست داده وآن سال را عام الحزن نامیده چنین حادثه ای که خداوند در چنین حالتی پیامبرش را به سوی خود فراخواند ونقشه ی جهان را با همه ی تحولات وحوادث در اختیار او قرار دهد برای چنین رسولی نه تنها غیر قابل انتظار بلکه یک حمایت کامل وهمه جانبه ونقطه قوت قلبی در مقابل ناهمواری ها ونیرنگ ها وامیدوار شدن به آینده است .
او به سدرة المنتهی رسید ،در بیت المقدس نماز خواند ،ارواح پیامبران را درک کرد ومشاهدی از قیامت واحوال امتش بر اونمایان شد واز همه مهمتر دوستان ودشمنانش را شناخت .ابوبکر صدیق مفتخر به دریافت مدال صداقت شد ونماز برای استمرار پیوند روحی بین انسان و پروردگار به عنوان هدیه ای در آن شب فرض ومشخص شد .آری اگر در گذشته افرادی مانند ابن راوندی نمی توانستند معراج را بپذیرند اما امروز پیشرفت های علمی وسرعت ارتباطات معجزه ی معراج را آسان تر می تواند اثبات نماید .
چه خوب است با یاد آوری این سفر آسمانی خودرا از وابستگی های مادی ودنیوی رها کنیم وبا سیر در آفاق وأنفس وقطع تعلقات مختلف آزادگی خودرا بیش از پیش بنمایانیم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها