نمایش نوار ابزار

هدف کوردها هستند داعش بهانه است

حمله ی ترکیه به پایگاه های پ ک ک به بهانه ی مبارزه با تروریست ها نشان داد که اردوغان در گرفتن انتقام از کوردها وحزب ه.د.پ قصد دارد تا با بر افروختن جنگ و دستگیری افراد و با ناامن نشان دادن منطقه هم بهانه ای به دست نمایندگان ه.د.پ برای عصبانی کردن آن ها دهد و در آخر با متهم کردن آنان به طرفداری از تروریست ها و یا به گونه ای دیگر مجلس را منحل و از این ناامنی برای کسب مجدد آرا در انتخابات بعدی استفاده کند .باید کوردها ومخصوصا ه.د.پ و پ ک ک در این موقعیت حساس بهانه به دست آشوبگران ندهند ونگذارند ثمره ی زحمات این چند ساله به هدر رود .

مطالب مشابه
دیدگاه ها