نمایش نوار ابزار

نکبت و مصیبت داعش و پایان تاریخ مصرف آن

هنوز هم معلوم نشده که هدف اولیه از ایجاد داعش چه بوده ؟ چه دولت ها وگروه هایی پشت این قضیه بوده اند؟

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است ،داعش گروه خیره سری از متعصبان افراطی ،سرگشتگان وادی حیرت ومتنسکان نادانی بودند که از خلا قدرت در منطقه واستبداد حکام و نوستالژی سلطه ازدست رفته استفاده نموده  با ترسیم رویاها و سرخوش کردن جوانان ساده لوح به روش حشاشین و وعده بهشت دادن به فریب حوردگان سرگردان مصیبت و بلایی را بر سر اسلام و مسلمین درآوردند که تا چندین سال آثار سلبی آن زدوده نمی شود.

چه جنایتی که به نام دین انجام ندادند؟ چه خون های معصومی که ریخته نشد؟چه زنان ودخترانی که به اسارت گرفته نشدند؟ چه کودکانی  که یتیم نگشتند؟ چه اذهان وتصورهایی نسبت به اسلام تحریک ومتنفر نشدند؟ چه انقلاب ها وجنبش هایی را ازمسیر  منحرف و ساقط نگردانید؟ چه امکانات و آثار باستانی  ومیراث فرهنگی را ازبین نبرد؟ چه شهرها وروستاهایی  را از بین نبرد؟ چه مساجد وعبادت  گاه هایی را ویران نکرد؟

چه کسی می داند، چه بلایی بر سر موصل حدباء آمده؟  دومین شهر عراق با خاک یکسان شد،بیست و پنج هزار نفر مجروح، پانزده هزار نفر. مقتول ،بیش از پانصد هزار نفر آواره ،مساجد ویران،دانشگاه ها ومدارس تخریب، کارخانه ها  ومراکز صنعتی منهدم ،موزه ها  ویران ومخروبه ،پل ها وخیابان ها فرو ریخته، مناره ها وساختمان ها سرنگون، پارک ها  مراکز تفریحی به گورستان وتلنبار تبدیل شده اند،

آری موصل ویران  وداعش نابود شد ،اما با چه قیمتی؟ باید سال ها صبر کرد تا هزینه های تحمیلی داعش محاسبه و  معین شود،

آری مرکز دولت خودخوانده اسلامی سقوط کرد وبار دیگر خوارج به گونه ای دیگر چهره اسلام را در جهان مخدوش نموده ومشکلات فراوانی را برای مسلمین ایجاد کردند، اما تاریخ مصرف داعش تمام شد و هزینه های جبران ناپذیری بر منطقه تحمیل کرد  وتنها کسانی سود بردند که داعش را ایجاد کردند.

دیدگاه ها