نمایش نوار ابزار

مهمترین خواسته ی زلزله زدگان بازگشایی مرزهاست

تاکنون باهمت مردم شریف وهموطنان ارجمند در همه ی مناطق مختلف ایران کمکهای زیادی به مناطق زلزله زده گسیل شده که جای تقدیر وتشکر فراوان دارد،هرچند نباید نیازهای اساسی را با توجه به سردسیر بودن منطقه مانند کانکس فراموش کرد.

اما تاکنون تماس های زیادی از سوی افراد در مناطق زلزله زده با اینجانب گرفته شده وخواسته ای را مطرح نموده اند که به نظر اینجانب ،خواسته ای بجا ورواست وآن بازگشایی مرز بین ایران و اقلیم کردستان است.

تماس گیرندگان اظهار می دا رند که اگر دولت مرزها رابازگشایی نماید ما نیازی به کمکهای مردمی نداریم ومی توانیم دوباره شهر ودیارمان را بسازیم . انصافا باید به این مردم شریف ونجیب آفرین گفت که اینگونه از اعتماد به نفس وعزت نفس برخوردارند ودر سخت ترین لحظات زندگی که می توانند بیشترین نگاه ها را از لحاظ تحریک عواطف به خود جلب نمایند ،نه به دنبال سواستفاده هستند ونه به دنبال تن پروری،بلکه می خواهند با فراهم کردن مجدد زمینه اشتغال وکسب وکار زندگی شرافتمندانه ی قبلی را از سرگیرند..

مردمانی که توانستند درمقابل غول جنگ وهجوم وحشیانه ی صدام که خانه وکاشانه ی آنان ویران و به تاراج رفت ،باردیگر سربرآورند و کشاورزی را احیا وشهرودیارشان را بازسازی نمایند ،قطعا امر وز هم می توانند ویرانی های ناشی از هیولای زلزله را دوباره آباد سازند.

اما نباید آنان را تنها گذاشت ،بویژه مسئولان که مسئولیتشان سنگین تراست لازم است در فکر اشتغال و تامین زندگی وامرار معاش آنان باشند، که بازگشایی مرز پرویز خان و خسروی می تواند این خواسته ی مصیبت زدگان را برآورده سازد.

امید است با باز گشایی مرز واز سرگرفتن فعالیت های اقتصادی اهالی این مناطق شاهد جنب وجوش وفعالیت های روزانه وزندگی روزمره وعادی این عزیز ان باشیم .زیرا در گیرودار چنین مصیبتی اگر بلای بیکاری وفقر و ونداری را هم به آن اضافه کنیم قطعا باید شاهد رنج ها وبدبختی های دیگری مانند بیماری های روحی وروانی و افسردگی وپژمردگی وآثار زیانبار آن ها مانند خودکشی و اعتیاد باشیم.که مصیبت ها را چندین برابر می کند.

بیاییم با اجابت درخواست زلزله زدگان که بازگشایی مرزهاست مقداری از بار سنگین مشکلات روحی وروانی آنان را بکاهیم.

دیدگاه ها