نمایش نوار ابزار

معناي حمايت از يك كانديدا

IMG_9327در نظام جمهوري اسلامي جمهوريت به مثابه استراتژي و انتخابات به مثابه تاكتيك اجرايي در اين حوزه كلان است و اكنون که در آستانه دو انتخابات مهم مجلس دهم و خبرگان پنجم هستيم، مردمان همچون ولي‌نعمتان در اين سيستم سياسي و اجتماعي، انتظار داشتند كه در دوره پسابرجام كه با رعايت قواعد بازي و نيز با گذار از تندروي‌هاي عده‌اي و گشودن مسير عقلانيت در حوزه تصميم‌گيري، گشايش در حوزه روابط خارجي ايجاد شد، در حوزه سياست داخلي نيز با پذيرش تكثر آرا و نظرات گوناگون و دلسوزانه براي اين آب و خاك، اجازه ورود همه آنان كه دل در گرو اعتلا و پيشرفت اين سرزمين دارند، داده شود. با اين حال بايد به چند نكته درباره شركت در انتخابات و معناي حمايت از يك كانديدا اذعان داشت. بدون شك كساني كه از كانديدايي حمايت مي‌كنند از فكر و ديدگاه و مواضع او حمايت مي‌كنند. بنابراين ورود نماينده‌اي به مجلس با حمايت افراد يا احزاب و تشكل‌هاي مختلف موجب متوجه شدن مسئوليت همه رفتار‌ها، موضعگيري‌ها و نقاط قوت وضعف به آنها خواهد بود. از اينجاست كه دفاع و حمايت ازكانديداي خاصي مسئوليت سنگيني را بر عهده حاميان قرار مي‌دهد و نمي‌توان گفت كه كانديدايي را نمي‌شناختم يا دچار معذوريت و رودربايستي شدم؛ چون راي دادن يعني عرضه درك سياسي. راي دادن ميزان تعهد اجتماعي وسياسي فرد را نشان مي‌دهد. اكنون كه اهميت و ارزش راي در زندگي ملت‌ها و ارتباط آن با شخصيت راي‌دهنده مشخص شده است، نبايد فريب شعارها و ملاحظات شخصي را خورد، زيرا تحميل يك شخص بر مردم يك شهر و منطقه تنها مختص به چهار سال نيست، بلكه رفتار آن نماينده تا هميشه تداعي كننده نام آن شهر است. به عنوان مثال اگر مردم يك شهر در انتخاب بين يك فرد متخصص، شايسته و فرهيخته و يك فرد دیگر، به فرد متخصص و اصيل راي ندهند، بايد براي هميشه براي اشتباه درانتخابشان افسوس بخورند و عملكرد این نماينده به عنوان يك نقطه ضعف در كارنامه آنها محسوب شود كه از انتخاب او احساس پشيماني كنند. امروز نيز افرادي هستند كه با ترفند‌های مختلف از پاكدلي مردم استفاده نموده و از نردبان اعتماد آنان بالا رفته و با رفتارهاي ناموجه موجب آسيب رساندن به جايگاه تاريخي و هويتي اهالي آن شهر شده‌اند و چون به دروغ به موقعيتي رسيده‌اند، نمي‌توانند دوباره اعتماد مردم راكسب كنند. پس بايد درانتخاب بهوش بود تا مانند اهالي بعضي از شهرها درانتخاب نماينده، انگشت حسرت گزيده نشود.

دکتر جلال جلالی زاده (فعال سیاسی اصلاح طلب)

روزنامه آرمان شماره۲۹۷۷ تاریخ۱۳۹۴/۱۱۲۷

مطالب مشابه
دیدگاه ها