نمایش نوار ابزار

مجلس كارآمد وابسته به مشاركت حداكثري مردم

p0329134750111شهروندان ايراني بايد درك كنند كه كشورمان در موقعيت خطيري قرار گرفته است و به اين جهت بي تفاوتي نسبت به سرنوشت كار درستي نيست. شهروندان بايد بدانند كه با راي ندادن باعث مي شوند كه مجلسي روي كار بيايد كه بيشتر از اينكه به فكر منافع ملي و وضعيت مردم باشد، به فكر منافع فردي و جناحي خود باشد.
از شهروندان انتظار مي رود تا براي جلوگيري از ايجاد چنين مجلسي در هفتم اسفندماه در انتخابات شركت و تلاش كنند كه به هر صورت نگذارند مجلس منفعل در قبال مشكلات مردم در كشور شكل بگيرد. مردم با راي دادن مي توانند مجلسي مستقل اما كارآمد و همراه با دولت را براي پيشبرد اهداف ملي و ايجاد آرامش در كشور ايجاد كنند.
شهروندان بايد بدانند كه راي آنها بسيار تاثيرگذار است و بايد از تجربه گذشته كه با صندوق هاي راي قهر مي شد و منجر به ميدان آمدن افرادي مي شد كه به فكر جيب خود و دوستان خود بودند درس بگيرند و نگذارند كه ديگر شهروندان نيز با صندوق هاي راي قهر كنند. (اعتماد آنلاين)

نويسنده: جلال جلالي زاده

 روزنامه اعتماد، شماره ۳۴۷۵ به تاريخ ۶/۱۲/۹۴، صفحه ۱۱ (احزاب)

مطالب مشابه
دیدگاه ها