نمایش نوار ابزار

ماشین احمدی نژاد یا تاکسی علی مطهری!

876578328همگان به یاد داریم که ماشین احمدی نژاد در حدود یک ملیارد تومان ارزیابی شد ودقیق نمی دانم فروخته شد یا نه ؟ به هرصورت قیمت زیادی بود و اگر کسی هم خرید به اختیار خودش بوده و حتما یک منظور سیاسی هم داشته است .اما سؤال این جاست چرا تاکسی که علی مطهری را به محل سخن رانی منتقل می کرد و عکسش در سایت ها و حتی در رسانه ی ملی پخش شد نباید با قیمت بالایی در معرض فروش گذارده شود ؟ مطمئنا شهرت این ماشین از ماشین احمدی نژاد کمتر نیست!

مطالب مشابه
دیدگاه ها