نمایش نوار ابزار

لزوم کاندیدا شدن علمای اهل سنت در انتخابات خبرگان:

86937896مجلس خبرگان در نگاه فقه سنتی همان مجلس اعل حل وعقد است که می تواند در انتخاب امام یا خلیفه ومشورت ونظارت بر اعمال او نقش اساسی داشته باشد .از آنجائی که در ایران پیروان دو مذهب شیعه وسنی در کنار هم زندگی می کنند و در چند استان از اکثریت مطلق یا نسبی بر خوردارند .لذا می طلبد که اهل سنت به ویژه علما در این انتخابات فعالانه شرکت کنند تا با انتخاب نمایندگان خبرگان با رهبریت نظام ارتباط بیشتر و نزدیک تری داشته باشند .
تاکنون تنها در دو استان سیستان و بلوچستان و کردستان نمایندگانی از اهل سنت در این مجلس حضور داشته اند .در حالی که در استان های خراسان رضوی ،کرماشان ، هرمزگان ،گلستان وآذربایجان غربی می توانند نمایندگانی به این مجلس بفرستند. و قطعا بی تفاوتی علما در این مورد موجب فاصله بین مردم و رهبری نظام می شود زیرا هر چه مجموعه اهل سنت در مجلس خبرگان بیشتر و کانال های ارتباطی بیشتر باشد مشکلات و معضلات زودتر به مسئولان بلند پایه و طراز اول رسانده شود سریعتر نسبت به حل آن ها اقدام خواهد شد .
در هیچ نهاد مربوط به رهبری نظام افرادی از اهل سنت دیده نمی شوند ویا به کار گرفته نشده اند و شاید این مساله به ضعف نمایندگان خبرگان اهل سنت برگردد که چرا از ارتباط خود با مقام رهبری استفاده نکرده و نسبت به چنین شبهه ای قدمی بر نداشته اند.
بنابراین انتظار می رود که درهمه کشور علمای اهل سنت احساس مسئولیت نموده ودر این انتخابات کاندیدا شوند تا بتوانند نقش تاریخی خودرا در زمینه اجرای قوانین وعدالت اسلامی ایفا نمایند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها