نمایش نوار ابزار

عید قربان برطرفداران شادی وقربانی مبارک باد :

87368عید به خودی خود نماد شادی ومسرت است ،بنابراین لازم است در این روز طلب شادی کرد برای هر انسانی چه دوست یا دشمن ، چه آشنا یا نا آشنا .
قربانی کردن معنا ومفهوم بزرگی دارد .که می توان کل اخلاق حسنه را در زیر مجموعه ی آن قرار داد ، ایثار کردن ،گذشت از حق خود ،دیگران را برخود ترجیح دادن ، قربانی کردن امیال نفسانی وهوا وهوس وغرور ومنیت وتکبر وکلا اخلاق رذیله را که عامل تمام بدبختی هاست که اگر انجام بشود بشریت به سعادت می رسد.
اگر مفهوم این دوواژه را در زندگی رعایت کنیم سربلند در دنیا وآخرت می شویم.
پس عیدتان مبارک

مطالب مشابه
دیدگاه ها