نمایش نوار ابزار

عملیات استشهادی، عملیات انتحاری، عملیات خرانه

543645عملیات استشهادی، عملیات انتحاری، عملیات خرانه

این روزها دو واژه ی اولی زیاد به گوش می رسند ولی واژه ی سومی جدید است، شاید عده ای هم بترسند که اظهار نظر بکنند!!!
در اینجا لازم است که در باره ی این سه واژه توضیح مختصری داده شود، بدون شک در رویارویی حق و باطل پس از اتمام حجت و روشن شدن جرم و مجرمین و عدم راه خلاص برخی از فقها در چنین موقعیتی چنین کاری یعنی عملیات استشهادی را تجویز کرده اند. که در میان مبارزان مسلمان و غیر مسلمان روی داده است.
عملیات انتحاری که باز هم یک نوع تلقی از اولی است و اقدام کننده تحت تاثیر القائات درست یا نادرست و بر اثر فتوا یا تبلیغ به عنوان انجام وظیفه به زندگی خود و دیگران اعم از اینکه مصلحت یا مفسده ی این کار را بداند، اقدام می کند که چنین کاری مطمئنا ضررش بیشتر از نفع آن است و چنین کاری نیز به سبب ریختن خون بی گناهان نمی تواند مجوز شرعی داشته باشد .
عملیات خرانه (بلانسبت خر) چون خر خیلی در حفظ زندگی محتاط است، مانند عکس زیر که در اماکن عمومی و ادارات و مدارس و منازل بدون هیچ گونه توجیه دینی،اخلاقی و قضائی صورت می گیرد و منجر به کشتن و قطع عضو افراد بی گناه و بیچاره و معلولیت زنان و مردان و خسارت های مادی و معنوی و تنفر از دین و معنویت و خودکشی اقدام کننده می گردد که مصداق خر سیاه است که هم  راضی به مرگ خود و هم ضرر صاحبش می شود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها