نمایش نوار ابزار

شهر من پایتخت پیکان

87686586از اینکه شهر سنندج مرکز استان کوردستان دارای بیشترین ماشین پیکان است شکی نیست واینکه چرا بیشترین ماشین های پیکان در این شهراند ؟ پاسخ آن بسیار روشن است . زیرا به خاطر استفاده از محصولات داخلی نیست بلکه ناشی از عدم قدرت خرید است . سال ۷۶ که استاد شهید شیخ عزالدین یلدرم از علمای بزرگ کردستان ترکیه به سنندج آمده بودند هنگامی که از خیابان رد می شدند با حسرت وتأسف پرسیدند مگر زمان این ماشین ها (پیکان ) مانده است ؟ حالا بعد از ۱۸ سال می بینم که خیابان ها وکوچه های شهرم مملو از ماشین پیکان شده است واین نشاندهنده ی محرومیت همشهریانم می باشد که متاسفانه دیدن این منظره بر زخم هایم نمک می پاشد.اینکه در شهرهای دیگر آخرین ماشین های مدل خارجی را می بینم ودر شهرم ماشین های فرسوده واز رده خارج شده جز حسرت وتأسف چیزی برای گفتن ندارم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها