نمایش نوار ابزار

سران کشورهای اسلامی ننگتان باد

خدایا شرمساریم که قدرتی نداریم ,خدایا ازاینکه هرروز برما تهاجم می کنند وخجالت نمی کشیم وبی عاریم ننگمان باد. فلسطینی ها اگر هم کیش نباشند حداقل انسانند واگر انسان هستند  چرا باید در  زیر بار مظلومیت ومحرومیت خمیده شوند؟ .بارها به خاطر دفاع از کیانشان وخاکشان از سوی جنایتکارترین موجودات زنده ی بی شعور جان ومالشان مورد تعرض قرار گرفته است. مسلمان ها به سبب کشتن همدیگر در سوریه ,عراق ,یمن ,افغانستان وسومالی فرصت حمایت از فلسطینیان را ندارند .ازادگان جهان به داد این مردمان مظلوم بشتابید .اینان چه گناهی کرده اند ؟ چرا باید بیش از نیم قرن آرامش نداشته باشند ؟ چرا قلدری مانند آمریکا باید قبله اول مسلمانان را عملا اشغال نماید وبه ریش حاکمان بی عرضه کشورهای اسلامی بخندد؟ پول نفت هایتان کو؟ سرمایه های انسانی ومادی شما به کدام سو می رود؟ چرا کاری نمی کنید که ازاین ذلت خارج شوید؟ بیش از یک ملیارد مسلمان اسمی چنان غرق در مسایل بیهوده شده اند که انسانیت وحقوق وعدالت را فراموش کرده اند؟ راستی اگر این همه  جوان به حق یا به ناحق در سوریه وعراق ویمن وافغانستان کشته شده اند در حمایت از فلسطین کشته می شدند امروز این همه اهانت به مسلمانان می شد و اینگونه مانند حیوان آنان را ذبح می کردند .
رفتار آمریکا واسرائیل در انتقال سفارت به بیت المقدس وکشتن صدها نفر فلسطینی ننگی است که هر گز بر پیشانی مسلمانان پاک نمی شود .ما اعتراف می کنیم که در پیشگاه خدا وفلسطینیان شرمساریم.

دیدگاه ها