نمایش نوار ابزار

سخنی با هم وطنان شریف ایرانی کورد و اهل سنت

474856786باسمه تعالی

هم وطنان شریف ایرانی کورد واهل سنت:
هم چنانکه مستحضر هستید تحولات پیچیده عصر حاضر چنان فرصت ها را از انسان گرفته که گاهی با سرعت حداکثری هم نمی توان تصمیمات لازم را اتخاذ کرد ، اما پشتوانه ی معنوی نصوص دینی ،میراث فرهنگی غنی و پربار گذشتگان و سیره و زندگی سیاسی و اجتماعی رهبران و مصلحان دینی و همین طور تحولات عصر مدرن و روشنگری فیلسوفان و اندیشمندان معاصر ما را در تحقق اهدافمان بسیار یاری داده است. به علاوه فراهم نمودن ابزارهای اطلاع رسانی سریع وآسان برای همه اقشار واصناف مختلف وخارج نمودن نهادهای اطلاع رسانی از دست حکومت ها وقدرت های خود کامه ،زمینه را برای آگاهی واطلاع یافتن سریع وسهل الوصول شدن آن برای همگان فراهم نموده است..لذا در چنین فضایی که ناشی از زحمات چندین قرنه ی مبارزان راه آزادی وعدالت خواهی و تلاش مصلحان و متفکران متعهد است ، می طلبد نسل حاضر که وامدار پیشینیان و امید و تکیه گاه آیندگان است بیش از پیش بر نقش تاریخی و انسانی خود اهتمام نموده ودر فراهم کردن بستری مناسب برای رشد واعتلای همه جانبه ی خویش تلاش های لازم را انجام دهد . تا هم به مسئولیت انسانی ودینی خود عمل کنند و هم نام نیکی از خود به یادگار بگذارند .
دراین راستا آنچه که مسئولیت دینی ما را بیشتر می سازد حدیث شریف نبوی “کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته “می باشد که همگان از علما ،اساتید دانشگاه ،بازاریان، دانشجویان،کارگران و کشاورزان را بدون هیچ تفاوتی در تعیین سرنوشت خود مسئول دانسته و این مسئولیت را بر پایه اراده و انتخاب معقول و آگاهانه بنا نهاده است. همان اراده ای که خداوند با اعطای آن به انسان همراه با عقل و خرد توفیق انتخاب مسیر احسن را به او بخشیده است که اگر راه نیکو را برگزید در زمره شاکران قرار می گیرد و در غیر این صورت به صف ناسپاسان می پیوندد ، این احساس مسئولیت و این اعمال اراده که از پشتوانه ی آگاهی برخوردار هستند مولد و زاینده تعهد و التزام حقیقی در وجود انسان می باشند .. لذا آگاهی ، تعهد ،مسئولیت و درک شرائط داخلی وخارجی و مقتضیات زمان و مکان موجب می شود تا فرد واجد آن ها اقدام به گزینش وانتخابی نماید که تجلی دهنده ی شعور ، درک وتعهد دینی او می باشد و به تبع آن او را ملزم می نماید تا با انتخاب شخص صالح، شایسته، دلسوز و شجاع دین خود را نسبت به جامعه اش ایفا نماید .
اما آنچه که امروز در عصر حاضر دوران آن سپری شده و همه تلاش های دین مبین اسلام برای زدودن آثار و یا جلوگیری از باز تولید و احیای آن در جامعه بوده است ، زنده کردن خوی و خصلت جاهلی با رنگ های مختلف آن مانند تعلقات قومی ،عشیره ای ، لهجه و صنف و مانند آن ها می باشد که نه تنها با موازین دموکراسی سازگار نیست بلکه به منزله ی ریختن سم کشنده ای در حلقوم نوزاد دموکراسی در کشور ماست به ویژه در ایام انتخابات به عنوان ابزاری برای نشان دادن میزان اعمال اراده در جهت توسعه و رشد منطقه و کشوراست.
با توجه به موارد مذکور لازم است همه هموطنان در این مقطع حساس با احساس مسئولیت دینی به کاندیداهایی رأی دهند که از پیشینه ی سالم ، پاک وبرخوردار از تعهد ملی و مذهبی بوده و مجلس را برای دفاع از حقوق ملت بخواهند ، نه کسانی که از ملت به عنوان ابزاری برای رسیدن به مجلس و نردبان ترقی استفاده کنند.
آنچه که تاکنون اهل سنت ایران و کردها در انتخابات کمتر به آن توجه نموده به چالش کشیدن کاندیداها از لحاظ سابقه سیاسی ، پیشینه خانوادگی، تعهد مذهبی ،شجاعت در دفاع از حقوق ملی و مذهبی و داشتن برنامه و شفافیت در اظهار نظر و بیان فکر و اندیشه و اقدام برای تشکیل فراکسیون نمایندگان کرد و مجمع نمایندگان اهل سنت بوده است .جا دارد در انتخابات اخیر همه افراد متعهدانه و مسئولانه با شرکت در انتخابات و انتخاب شایستگان ملی و مذهبی به نوعی رفتار نمایند که فردای رستاخیز در پیشگاه خداوند مسئول انتخاب خویش بوده و با روسفیدی از آن دفاع نمایند و رأی آنان امانتی است که نمی توان این امانت را به هر کس سپرد.
والعاقبة للمتقین

جلال جلالی زاده

مطالب مشابه
دیدگاه ها