نمایش نوار ابزار

حزب اتحاد و مشکلات پیش رو

قبل از پرداختن به مسائل و مشکلات پیش روی حزب اتحاد،لازم است به سابقه حزب و تحزب در میان مسلمانان بپردازم و اینکه چرا با وجود نام بردن واژه حزب در قرآن به این واژه و کاربرد آن توجه نشد ؟

یکی از مشکلات مسلمان در حل مشکلات ویا ایجاد راه کار برای معالجه امور و معضلات پیش رو عدم توجه به ریشه ی واژه ها و وجود آن ها در قرآن وسنت است .که چرا این واژه در قرآن به کاربرده شده ؟وهدف از ذکر این واژه چه بوده است؟ در فهم معنای درست واژه های قرآنی اولین کار آن است که بپرسیم، چرا این واژه به کار برده شده است؟ واژه های مانند حزب ،شوری ،أئمه ،خلیفه وملوک در قرآن به کار برده شده که هم بار معنایی مثبت دارند وهم بار معنایی منفی. اما نفس ورود هر واژه ای در قرآن این ضرورت را اقتضا می کند که مسلمانان در این مورد به کنکاش بپردازند وجوانب مفید ومثبت  آن را بر رسی نمایند.هرچند واژه حزب در قرآن آمده است ،اما متاسفانه تا زمانی که دنیای غرب این واژه را به کار نگرفت واحزاب متنوع ومتعدد شکل نگرفتند،جهان اسلام تمایلی به شکل گیری این پدیده مدرن نشان نداد واگر هم نشان دادتنها به صورت ناقص با تاسی از غرب اجازه شکل گیری احزاب را داد ،مسلمانان با این واژه به صورت عملی مواجه نشدند.در ایران با انقلاب مشروطه مردم بیشتر با احزاب آشنا شدند واحزاب  متعددی در قالب های  ملی ، لائیک ومذهبی تأسیس شدند ،اما در زمان شاه جز حزب توده وبرخی از احزاب کوچک نمی توان حزب دارای تشکیلات گسترده وبا پایگاه مردمی را نام برد .بعدها دوحزب مردم وایران نوین تشکیل شدند وپس از مدتی منحل وحزب رستاخیز با دستور دربار وبه شیوه سراسری تاسیس شد ،اما دیری نپائید که با پیروزی انقلاب بساطش جمع شد .با پیروزی انقلاب احزاب وسازمان های مختلفی سر برآوردند وافرادزیادی را به خود جذب کردند.اما  تسلط خوی انقلابیگری وعدم زمینه  وفراهم نبودن شرائط  تعدد احزاب وعدم درک وفهم درست از دموکراسی وتحمل وتساهل لازم موجب شد پس از مدتی برخی از سازمان ها واحزاب قواعد بازی را رعایت نکنند ونگذارند آرمان های مردمی که به خاطر تحکیم پایه های دموکراسی وآزادی احزاب وتشکل ها قیام کرده بودند به سمت حزب گریزی ویا بی تفاوتی منحرف شود.وآب سردی بر شعله امید کسانی که انقلاب کرده بودند تا رژیمی متفاوت با رژیم گذشته سر کار آید که مهمترین کار ووظیفه اش تضمین آزادی ها  وتحقق دموکراسی باشد  ریخته شود.اما روند شکل گیری احزاب پس از انقلاب ،می توان گفت  اولین حزبی که تشکیل شد  حزب جمهوری اسلامی بود که پس از مدتی منحل شد وپس از مدتی دوحزب جمهوری خلق مسلمان وحزب توده به سبب وضعیت وفضای موجود راه انحلال اجباری را بر گزیدند وسازمان های فدائیان خلق ومجاهدین نیز با رفتن به فاز نظامی عملا  شیوه مسالمت آمیز را که جزء لاینفک کار جمعی وزندگی سیاسی است ترک نمودند .با آغاز جنگ تحمیلی  عملا فعالیت احزاب دچار رکود وبی رمقی شد ،تا اینکه جنبش اصلاحات در دوم خرداد۷۶ پیروز وپس از آن چند حزب اصلاح طلب قوی مانند جبهه مشارکت از سوی برخی از شخصیت های اصلاح طلب تاسیس وبا استقبال گسترده مردم مواجه شد ند که در انتخابات مجلس ششم از حمایت مردم بر خوردار شدند.اما پس از روی کار آمدن احمدی نژاد  بار دیگر فشار وسخت گیری بر احزاب بیشتر شد وفعالیت سیاسی به سبب هزینه بر دار بودن یا تعطیل ویا به خفا رفت.
اما با روی کار آمدن آقای روحانی بار دیگر فضا به نسبت گذشته تغییر کرد ومجوز چند حزب صادر شد که یکی از آن ها حزب اتحاد ملت ایران اسلامی است.

حزب اتحاد نظر به حضور برخی از اصلاح طلبان شناخته شده در آن، مورد استقبال مردم ونخبگان قرار گرفته و در تمام استان های کشور بااستقبال اصلاح طلبان و انسان های خوش فکر  مواجه شده وجمعی از شخصیت های موجه ومجرب ومتخصص در بخش های مختلف آن به خدمت مشغولند .در حالی که حزب اتحاد خود را آماده برگزاری دومین کنگره می نماید که عضویت حزب برای بسیاری از شهروندان به سبب نبودن تبلیغات وسیع و نبودن امکانات لازم برای جذب افراد علاقه مند و همچنین هزینه مند بودن فعالیت سیاسی دشوار و سخت به نظر می رسد.

قانون احزاب که در مجلس قبلی تصویب شده نه تنها برای حزب یار شاطر نیست بلکه بار خاطر است و وجود ابهامات و محدودیت های زیاد برای افراد و به عضویت در آمدن را مشکل نموده است. از سوی دیگر تبلیغات منفی بر ضد احزاب و دلسرد کردن مردم از عضویت آن ها و بی تفاوتی عمومی در عضو حزب شدن و یا ورود به میدان سیاست که ضررش بیشتر از سود آن می باشد مسیر حرکت حزب را پر مخاطره نموده است .بنابراین مشکلات زیادی بر سر راه حزب در تحقق مرامنامه آن وکادر سازی وآموزش افراد توانمند وعلاقه مند وجود دارد ، زیرا در کشوری که دبیر کل یک حزب در انتخابات مجلس رد صلاحیت  ویا شخصی به سبب  عضویت در حزبی در گزینش استخدامی رد شود به نحوی در میان افراد جامعه تاثیر منفی خواهد داشت .اما تجربه تاریخی نشان داده که تمام مشکلات به سبب تلاش ها ومبارزات مردان وزنانی که سعادت جامعه را در رنج وزحمت خود می بینند حل خواهد شد واربابان قدرت در مقابل خواسته های ملت سر تسلیم فرود خواهند آورد .اما این مهم بدون وجود تشکل های قوی ومتعهد با اعضای دلسوز وفداکار به مقصود نخواهد رسید .در این راستا همیشه در کشور ما کسانی بوده اند که ادای دین نموده وبا گذشتن از لذت ها وخوشی های معمول زندگی تلاش نموده اند تا ضمن آشنا نمودن شهروندان به حقوق طبیعی واساسی خود مسئولین را با اهرم های قانونی که بر گرفته از حمایت مردم وادار به کرنش در مقابل قانون نمایند.در این راستا پس از یک وقفه هشت ساله گروهی از فرزندان همین مردم که پرورش یافته فکر اصلاح طلبی وقانونمداری بودندتصمیم به تاسیس حزب اتحاد ایران اسلامی نمودند.  واین تصمیم اعضای حزب وهماهنگی وهمدلی آنان در انتخاب راه پیش رو واحساس وظیفه در مقابل سرنوشت مردم موجب شد  تا با اعتماد  ملت در استان های مختلف نیروهای زبده وامتحان پس داده ای  جذب این حزب شوند وبتوانند وظیفه خطیر خودرا در این مدت  به خوبی انجام دهند.

اما علی  رغم همه ی مشکلات وموانع در ایجاد تشکل ها ویا نوعی بی تفاوتی در ورود به میدان سیاست نظر به وضعیت کنونی کشور وانتخابات پیش روبا توجه به هشت سال فشار ودر تنگنا قرار دادن فعالان سیاسی ونیز نیاز شدید کشور به وجود سیاستمداران صالح  ومدیران پاک وسالم حزب می تواند در یک فرآنیند با شناسایی نیروهای زبده وکار آزموده وگذاشتن دوره های مختلف ،یک مسیر درست وروشن را برای بسیاری از نیروهای تحصیلکرده وعلاقمند به خدمت به کشور تربیت کند ودر چنین شرایطی که استقبال نخبگان وتحصیلکردگان می تواند گستره فعالیت حزب را در کشور گسترش دهد لازم است همه دلسوزان از همه اقشار مختلف از برنامه های حزب وفعالیت های آن با حمایت های مادی ومعنوی گام مهمی را در جهت سربلندی کشور و اعتلای عزت ومنزلت وفضیلت همه شهروندان بردارند
@drjalalizadeh

دیدگاه ها