نمایش نوار ابزار

حاتم بخشی مدیر غیر بومی اوقاف کردستان به نیروهای غیر بومی

متاسفانه تا انتقادی می شود فورا انگ ضد انقلاب و توطئه گر و برانداز به منتقد چسپانده می شود، به خدا سوگند منتقد یعنی دلسوز، چون در طول تاریخ متملقان و منفعت طلبان ضررشان بیشتر بوده است.

درآمد موقوفات باید در همان محل هزینه شود؛ زیرا کسانی که در یک محل زیسته اند و اموال خود را در راه خدا و انجام کارهای خیر وقف نموده‌اند، نزدیکترین افراد در استفاده از این موقوفات فرزندان و خانواده‌های آنان می باشند، وقتی که شخصی نا آگاه به عرف و مذهب منطقه متولی اوقاف می شود، نتیجه ای بهتر از آن نمی توان گرفت که محصول آن ایجاد نارضایتی و تحریک احساسات است. امیداست مسئولان استان به ویژه شخص استاندار در این مساله دخالت کنند و نگذارند با ندانم کاری برخی از مدیران زمینه نارضایتی و اعتراض مردم فراهم شود. چون تصرف در اموال موقوفه بر خلاف نیات واقفین، موجب دلسردی مردم و عدم توسعه سنت حسنه ی وقف در منطقه خواهد شد.

اکنون که بحث واگذاری بهترین زمین های اوقافی شهر سنندج به افراد غیر بومی از سوی مدیر غیر بومی مطرح است، جا دارد برای رفع این شبهه و یا مسأله مقامات استان از آن جلوگیری کنند و به این گمانه زنی ها پایان دهند.

دیدگاه ها