نمایش نوار ابزار

جاده های کردستان یا کشتارگاه

139109150001013شرکت در مراسم ترحیم یک خانواده ی پنج نفره در سنندج که بر اثر تصادف ماشین جان خود را از دست داده بودند بسیار مرا متاثر نمود ،هر چند هیچ کاری جز ابراز همدردی از من بر نمی آمد اما از اینکه نمی توانی کاری بکنی و از رنج و اندوه همشهریانت بکاهی باز هم نگران کننده است .

در دوره نمایندگی هنگامی که پیگیر دو بانده کردن جاده کرماشان به میاندواب و همدان سنندج بودیم و در جلسه ای که با حضور دکتر رازانی استاندار کردستان در دفتر آقای دکتر ستاری فرد تشکیل شده بود و ما بر تصویب اعتبار و باز کردن ردیفی یرای این طرح اصرار می کردیم ،هر چه با دلایل علمی و ضرورت انجام طرح تاکید می کردیم ایشان زیر بار نمی رفت اما هنگامی گفتم آیا شما برای کارشناسانت ارزش قائل هستی؟ گفت: بله  گفتم: همین امسال در همین جاده قروه سنندج بر اثر تصادف دو نفر از خانواده دکتر بایزید مردوخی جانشان را از دست دادند که با شتیدن آن همان سال چهار ملیارد تومان اعتبار به این دو جاده تخصیص داده شد که متاسفانه بعد از مجلس ششم با وجود اعتبارات کلان با جدیت این مساله پیگیری نشد و هر روز در جاده های کردستان شاهد چنین حوادث ناگواری هستیم ..

مطالب مشابه
دیدگاه ها