نمایش نوار ابزار

تمرین دموکراسی

4278056_171دراین چند سال اخیر آن قدر که واژه ها ی دموکراسی و حقوق بشر ومساوات وعدالت وآزادی تکرار شده که در طول تاریخ تکرار نشده اند.

اهتمام به تکرار این واژه ها نشاندهنده اهمیت وضرورت آن ها در جوامع مختلف ونیاز بشریت به آن ها به ویژه در جوامع توسعه نیافته است.

از لوازم ومقدمات استحکام چنین نهادهای تحمل مخالف وفراهم کردن وشرایط گفتگو ودیالوگ در جامعه است. زیرا تا در جامعه تضارب افکار واندیشه ها ،تحمل مخالف و قبول رای ونظر دیگری نباشد .نمی توان سخن از عدالت،آزادی و دموکراسی زد پس چنین مقوله های در ارتباط با دیگران معنا پیدا می کند وگرنه عدالت وآزادی برای هم فکران،وهم نژادان وهم کیشان هم حزبی هنر نیست. بنابراین کسانی که دل در گرو کرامت انسانی دارند وقلبشان برای انسانیت می تپد از شنیدن دشنام ونا سزا ویا ضرب وشتم وحبس وتبعید باکی ندارند. زیرا این افرادهدف ومقصد روشن وارزشمندی را برای خود تعریف ومعرفی کرده اند وآن فراگیر شدن ارزش های انسانی واحقاق حقوق همه ابنای بشر است که همگی از آدم وادم از خاک آفریده شده است.

غرض ازمقدمه ی فوق مدتی است که برخی افراد در شبکه های اجتماعی با نوشتن مطالبی برضد اینجانب که اکثرا افترا ودروغ ویا ازروی ناآگاهی ویا عمدا می نویسند(اکثر آنان از دانشجویان خودم ویا اورامی زبان های عزیز می باشند) موجب شده تاعده ای از عزیزان از روی دلسوزی ازمن بخواهند که مطالبی ننویسم ویا اظهار نظری نکنم ویا از مواضع کسانی حمایت نکنم .من ضمن تشکر از دلسوزی و الطاف عزیزان باید عرض کنم که اگر قصد دلسوزی ودوستی را دارند درمرحله اول باید برای جامعه وجمع دلسوزی کرد. زیرا اگر در جامعه ما هنوز فرق بین نقد وتخریب مشخص نشده مامقصریم که نتوانسته ایم این آموزش هارا بدهیم.چون جوانی که منبع احساسات وعاطفه است فکر می کند کسانی امثال بنده مقصریم وحق به جانب آن هاست. ما باید در این مورد به بزرگانمان تاسی بجوییم شخصیت های مثل مرحوم علامه کاک احمد مفتی زاده که می گویند :اگر آنان به احمدی که درنگاه آنان خاین است توهین می کنند من هم به او توهین وانتقاد می کنم.

پس اگر امروز یک جوان هم در تصور ومخیله خودش احساس می کند اقدامات من خاینانه است من هم با او هم زبان می شوم واین اقدام اورا می ستایم. اما اگر اشتباه هم کرده باشد روزی به اشتباه خود پی خواهد برد ومی داند که من نیت خاینانه ای نداشته ام. پس اگر یک جوان هم شهری وهم وطنم با نوشتن اهانت ها وتوهین ها به بنده می تواند تمرین دموکراسی بکند وعقده های نهفته خودرا که نتوانسته بر سر ظالمان وغاصبان خالی کند امروز بدون هیچگونه هزینه ای برسر من که هم دل وهم فکر او هستم خالی می کند و تمرین نوشتن وگفتن را می کند جای هیچ ایرادی نیست.

زیرا شاید تصوری که از من دارد یک تصور وحشتناک خاینانه ی ضد مردمی است که بر اثر نا آشنایی وعدم معرفت افکار واندیشه های من از نزدیک برای او ترسیم شده است.من مقصرم که نتوانسته ام از نزدیک با او ارتباط داشته باشم وبا او هم فکری کنم وبا او مشورت کنم ودرد دل های اورا بشنوم که اگر چنین کاری انجام می شد قطعا نیروهای یکدیگررا خنثی نمی کردیم ومی توانستیم همدیگررا تحمل کنیم تا دیگران از تفرقه واختلاف ما شاد نشوند.
باز هم اعلام می کنم اگر انتقاد ،اهانت،تخریب، افترا و هرگونه سخنی بر ضد من موجب تمرین دموکراسی وفراهم کردن زمینه رشد وانتقاد فکری وسیاسی جوانان هم شهری وهم وطنم می شود از سوی من هیچ گونه مانع و مواخذه ای نیست به شرطی که با نیت صادقانه وخالصانه همراه باشد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها