نمایش نوار ابزار

تخریب مولانا عبدالحمید با چه قیمتی؟؟؟؟

در روزگار معاصر ودر جامعه ی خودمان که با گذشت زمان هرچه بیشتر شاهد تخریب و انهدام بنیان های اخلاقی هستیم ،کسانی که خرمن تقوا وعفت کلام را بر باد داده اند ودر پی گردآوری خس وخاشاک برای زمستان عمرشان می باشند بدون توجه به عواقب گفتار ویارفتارشان ازروی سادگی ودلبردگی ویا روزمزد ی ومزدوری به تخریب شخصیت ها ویا افراد عادی ومخالف می پردازند .دراین زلزله ی اخلاقی واجتماعی که ستون های تقوا وترس از محاسبه در روز آخرت شکسته شده است ،بدون تفکر وتحقیق بویژه در این فرصت و زمینه ای که فضای مجازی در اختیار آنان گذاشته به محض صدور دستور وفرمان دست به کارشده وبا برپا کردن فضا وغبار انتقام وکینه توزی وتخلیه عقده ها به تخریب شخصیت ها می پردازند.
در این رابطه افراد به سه دسته تقسیم می شوند : ملیجک ها که مامور ند ومعذور و چون هیچ کار و شغل وموقعیتی در جامعه ندارند ،وتنها به مزدو مبلغ اندک و ناچیزی ویا مسافرتی قانعند وچون از نظر اخلاقی و فردی ماهیتا وطبیعتا براین روش ومنش سرشته شده اند با این تخریب ها تهمت ها و دروغ ها بسی خرسند وسرخوشند.
۲_افراد ساده دل که بدون تحقیق وتدبر هر گفته ای را می پذیرند ومنتقل می کنند وبه عواقب وآثارمنفی آن نمی اندیشند که باید آنان را متنبه نمود و آگاه کرد .
۳_روشنفکران واهل قلم که باید فراتر از مردم عادی بیندیشند ودر افق گسترده تری مسائل را ببینند واز روی احساسات به سخن پراکنی اقدام نکنند ودر مهار فضای مسموم آشفته فکری تلاش کنند ،گاهی پیرو احساسات عامیانه شده ودر تشدید فضا آتش بیارمعرکه می شوند که از دوحال خارج نیست ،یا عمدا دست به چنین اقداماتی می زنند ویا به توصیه سفارش دیگران است ویا بدون تحقیق تنور این بحث هارا گرم می کنند که در هر صورت برای آنان کاری ناشایست و ناپسند است.
در جامعه ی امروز ما که در حال گذار از سنت به مدرنیته است ونه آن است ونه این.ودرفضای سیاسی جامعه ی متشنج ،احزاب نه قدرت بسیج نیروهار ا دا رند ونه نفوذ تجمیع کمک ها راوهمچنان شخصیت هایی از نظر سیاسی ،مذهبی اجتماعی وورزشی مورد اعتمادند ،حاسدان پایگاه اجتماعی وحریصان قدرت سیاسی همیشه در پی آنند تا نسبت به کم کردن دامنه ی نفوذ این اشخاص بکوشند ودر بوق و کرناهای تخریب بخروشند تا بلکه شیطان درونی و وبیرونی را خرسند نمایند.
یکی از شخصیت های تاثیرگذار در جامعه ی اهل سنت ایران ودر میان بلوچ ها مولانا عبدالحمید است که بعد از درگذشت مولانا عبد العزیز وحادثه ی مسجد شیخ فیض از موقعیت ومنزلت زیادی برخوردار شده که بیشتر از منافع مردم به مصلحت نظام تمام شده است ودر پیروزی حسن روحانی خودرا نشان داد قیام همه ی حاضران در تالاروزارت کشور به احترام ایشان جایگاه اورا در میان سیاستمداران واصلاح طلبان کشور تثبیت نمودوهمچنین رفتن آقای رئیسی رقیب روحانی به نزد ایشان براهمیت جایگاه ایشان افزوده است.
توصیه های اخیر او به کمک به زلزله زدگان و فرستادن هیئت های از سوی ایشان و حمایت های مالی و تقویت حس ملی مذهبی ازشرق تا غرب کام برخی را تلخ کرده است .لذا هیچ چاره ای جز تحریف سخنان او در باره ی زلزله نداشتند تا افکار عمومی کوردهارا بر ضد او بیاشوبند که با انتشار ویدیوی سخنان ایشان این نقشه برآب شد.
اما تأسف من آن است که تعدادی از دوستان قلم به دست ما در کردستان منتظرآنند تا سخن و گفته ای منتسب به افرادی مانند مولانا عبدالحمید در فضای مجازی منتشر تا آن را به باد انتقاد گیرند وتمام فعالیت های شبانه روزی وچندین ساله ایشان را در دفاع از حقوق اقوام و مذاهب به فراموشی بسپارند.

دیدگاه ها