نمایش نوار ابزار

به فضای قبل از احمدی نژاد باز خواهیم گشت

687393287با توافق هسته ای بازگشت به فضای اجتماعی دوران پیش از احمدی‌نژاد محتمل است وبه نظر می آید بار سنگین تحریم‌ها از دوش ایران برداشته خواهد شد و من آینده بسیار روشنی برای ایران پیش‌بینی می‌کنم.
مطمئنم که امروزحرف و بهانه‌ای برای مخالفان توافق باقی نخواهد ماند.
با حصول این توافق فکر می‌کنم یک روزنه جدیدی برای روابط ما با کشورهای قدرتمند جهان ایجاد می‌شود. همچنین با افزایش روابط تجاری و اقتصادی و افزایش صادرات و واردات، مردم زندگی راحت‌تری را تجربه خواهند کرد و من احساس می‌کنم که با ایجاد فضای باز سیاسی و احساس امنیت، ایرانیان مقیم خارج هم به کشورشان بازخواهند گشت و بسیاری از این سرمایه‌های فکری و علمی هم در کشور، احساس امنیت خواهند کرد.
دولتمردان ما هم در این میان باید از این موفقیت به عنوان یک سرمایه برای پیشرفت کشور استفاده کنند.
اگر این انسجام در بین مسئولان باقی بماند و افراد غیرمسئول با برخی از اظهارنظرها و شعارهای بی‌پایه و اساس قدرت ملی ما را زیر سوال نبرند، فضای کشور به فضای قبل از احمدی‌نژاد هم بازخواهد گشت و کشور در مسیر توسعه یک روند صعودی را طی خواهد نمود. با برداشتن تحریم‌ها و بازگشت دارایی‌های بلوکه شده به کشور، کشور دچار یک تحول خواهد شد.
روزنامه آفتاب یزد ،سه شنبه ۱۳۹۴/۴/۲۳ شماره ۴۳۷۶

مطالب مشابه
دیدگاه ها