نمایش نوار ابزار

بحران اخلاقی در جامعه ما

من هر گز از بحران های اقتصادی ویا مشکلات دیگر در جامعه نگران نیستم .زیرا با بکارگیری روش های علمی ومدیریت صحیح هرمشکلی قابل حل است .دراین کشور کارشناسان ونخبگان زیادی وجود دارند که اگر از وجود وفکر آنان استفاده شود قطعا می توانند با ایده ها وراه کارهای خود چشم انداز های مهمی را ترسیم نمایند .اما آنچه که مایه تاسف است ضعیف شدن بنیان اخلاق است که هر روز شاهد تضعیف بیشتر آن هستیم .
من برخلا ف برخی از افراد که کل مشکل جامعه را در ظاهر شدن دوتار مو ویا طویل بودن محاسن می دانند .مشکل جامعه را در عدم صداقت .عدم امانتداری .نفاق,ریا ,تظاهر ,خلف وعده ومانند آن ها می دانم.
پیامبر (ص) علایم منافق را سه تا می داند: دروغ گویی,خلف وعده, خیانت در امانت.
حال هرکس در جامعه خودش را با معیار این حدیث بررسی نماید ودرباره ی خودش قضاوت کند.در روز به چند نفر وعده می دهیم وبه آن عمل نمی کنیم ,چقدر دروغ می گوییم ,چقدر در امانت ها خیانت می کنیم .
من در شگفتم چرا این همه بمباران تبلیغاتی شبانه روز با وسایل مختلف هیچ تأثیری در روح وروان ما ندارد؟
چرا از روز اول فقه را بر اخلاق مقدم ننمودیم؟ چرا عبادت هایمان تأثیری ندارند؟ البته عبادت ها چون بی روح وبی هدفند تأثیر گزار نیستند؟
اما امروز خلف وعده ها ودروغ گویی ها وعدم مراعات امانت مشکل بسیار بزرگی است که مانند موریانه پایه های نظام وجامعه را به خطر انداخته است واگر فکر اساسی برای آن نشود آثار زیانباری را در پی دارد .
من خودم از این قضیه به شدت ناراحتم ,ربطی به اصلاح طلب واصولگرا ندارد .طرف خودرا اصلاح طلب ودوست صمیمی می داند ودر حضور چندین نفر وعده انجام کاری را می دهد .ویا چندین بار وپی در پی قول انجام کاری را می دهد اما بازهم خودرا به تغافل وتجاهل می زند .این افراد یا در حقیقت جاهلند ویا به خدا وآخرت ایمان ندارند وگرنه چرا باید دروغ گفت؟ چرا نمی توانیم با نزدیکترین دوستان خودمان صریح باشیم ؟چرا نمی توانیم خودرا در سلک صادقان وارد نماییم؟ مگراعداممان می کنند که این همه دروغ مصلحت آمیز بگوییم؟ مگر قرآن بر دروغگویان لعنت نفرستاده اند؟
چگونه می توان ادعای اصلاح طلبی نمود ودروغ گفت؟ مگر مدعی اصلاح طلبی شعارش مبارزه با کژی ها وکج روی ها وانحرافات نیست؟ آیا دروغگویی وخلف وعده انحراف نیست ؟ عده ای می پندارند اصلاح طلبی تنها در گرفتن پست ومقام با دردست گرفتن کارت اصلاح طلبی است .
اصل واساس وپایه اصلاح طلبی پالایش درون واصلاح قلب وتصفیه درون از رذایل اخلاقی است وتا زمانی که انسان نتواند خودرا اصلاح نماید هرگز نمی تواند دیگران وجامعه را اصلاح نماید .اصلاح طلبی که در توالت خبرچینی می کند ودربیرون ادعای اصلاح طلبی می نماید واصلاح طلبی که به نزدیکترین دوستانش وعده های پی در پی می دهد وعمل نمی کند چگونه می تواند مقید ومتعهد به اصلاحات باشد؟ وچه زیبا متفکر مسلمان مالک بن نبی گفته است:
دانش بدون وجدان، باعثِ تباهی روح، و سیاست‌ورزی بدونِ اخلاق، تباهی امت را به دنبال دارد
وشاعر عرب چه خوب گفته است: ملت ها اخلاقند ,اگر اخلاق ازبین رفت ,ملت هم از بین می رود .واقعا اگر به ضرورت اخلاق پی نبریم واهمیت آن را احساس نکنیم به تدریج دچار اضمحلال می شویم .وچه خوب حضرت عایشه در باره پیامبر (ص) فرموده است: اخلاق او قرآن بود واخلاق قرآن ,عدالت ,صداقت,شجاعت ,امانتداری ووفا به عهد است .بیاییم پیامبر را الگوی خود قرار دهیم.
@drjalalizadeh60

مطالب مشابه
دیدگاه ها