نمایش نوار ابزار

ایران خواران را در یابیم

87328532این روز ها واژه های زیادی مانند زمین خواران ، جنگل خواران ، کویر خواران ، رانت خواران و رباخواران زیاد به گوش می خورد .

اگر به ضرب المثل های قدیمی گوش دهیم که تخم مرغ دزد شتر دزد می شود، هیچ بعید نیست این کسانی که چندین سال است در سایه انقلاب به نان ونوائی رسیده اند و مملکت را ملک طلق خود می دانند و با کمال جسارت همه چیز را بدون ملاحظه تصرف وغصب و مصادره می کنند .هر زمانی که فرصتی پیش می آید به بیت المال وسرمایه ی ملی ملت هجوم می برند وبه فروش وواگذاری آن مشغول می شوند .که گاهی برخی از آنان با بد شانسی مواجه شده ودستبردهایشان افشا می شود وعده ای هم با سحر وافسون هم پوشانی نموده ودر تونل مصونیت به حرکت ادامه می دهند .

اگر گذرت به جنگل های شمال بیفتد وویلاهای شیک ومجلل را در اعماق جنگل ها ودر بالای کوه ها ببینی متوجه می شوی طبقه ی محروم ومستضعف که صاحبان انقلاب بودند هرگز نمی توانند در طول عمرشان به آنجا برسند .پس مشخص می شود که تا جایگاهی نداشته باشی وقدرت ورابطه ای ؟نمی توانی به چنین مواضعی صعود نمائی .یکی از عالمان متشرع را می شناسم که از خوردن پیپسی خودداری می کند وتوجیهش این است که چون شبهه در مال های مصادره ای هست واحتمالا با این سرمایه آمیخته شده باشد نمی توانم بخورم ویک بار هم در مجلس به یکی از مسئولین گفتم :تورا خدا نگذارید مردم محیط زیست را خراب کنند ؟ گفت مردم نیستند ، کسانی هستند که مسئولیت دارند .
وای کاش این قانون از کجا آورده ای که یک قانون اسلامی وعمری است در باره ی همه مسئولان هر سه قوه ی مجریه ، قضائیه ومقننه از اول انقلاب اجرا می شد تا نه گردنه ی حیرانی به خطر می افتاد ونه سواحل بندری !!!
نتیجه می گیریم :اگر جلو زمین خواران وکویرخواران وجنگل خواران گرفته نشود هیچ بعید نیست فردا به راحتی کل ایران را هم ببلعند!!!

مطالب مشابه
دیدگاه ها