نمایش نوار ابزار

اميد به ايجاد توازن در تريبون نماز جمعه

حجت‌الاسلام ابوترابي‌فرد در مجلس ششم، فردي آرام و معتدل بود و از جدل و تندي اجتناب مي‌كرد. اگر ايشان با حفظ همين روحيه بتواند در تريبون نماز جمعه به بيان مسائل و مشكلات بپردازد پيام‌رسان اعتدال خواهد شد. اگر ايشان بتواند به اهميت و ظرافت‌هايي كه در تريبون نماز جمعه وجود دارد توجه كند، خواسته‌هاي همه سلايقي كه قصد حضور در نماز جمعه دارند را در نظر بگيرد و همچنين تمامي شرايطي كه براي قرار گرفتن اين مقام حساس لازم است را دارا باشد، مي‌تواند گامي مهم در راستاي تغيير نظر مردم نسبت به اين تريبون بردارد. كسي مثل ابوترابي بايد رفتاري غير از كساني داشته باشد كه موجبات دلسردي مردم در تريبون نماز جمعه را فراهم مي‌كنند. من متصور هستم شخصيت اعتدالي و انقلابي ابوترابي فرد بتواند توازني را در نماز جمعه ايجاد كند اما اين موضوع يك شرط دارد و آن شرط اين است كه ايشان تحت تاثير فشار‌هاي جانبي قرار نگيرد و موضع‌گيري‌هاي سخت و خشني را اتخاذ نكند. سياست‌هايي كه از مراجع بالا دستي به ائمه جمعه ابلاغ مي‌شود امكان وقوع تغييرات ملموس در اين تريبون را سلب كرده است اما برخي ائمه جمعه هستند كه با توجه به شخصيت حقيقي و پيشينه فعاليت‌هاي خود مي‌توانند از ايجاد تشنج، القاي يأس و نااميدي و بدبيني نسبت به ديگران
جلوگيري كنند.

نماينده مجلس ششم

روزنامه اعتماد، ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۵ بهمن ،  شماره ۴۰۲۷

دیدگاه ها