نمایش نوار ابزار

اسلام رمالان و اسلام مصلحان

4740_437حادثه ی ناگوار کشتن فرخنده در افغانستان توسط عده ای جاهل و نادان با توطئه ی رمالی حقه باز بار دیگر این هشدار را به ما می دهد که به خاطر خدا و دفاع از کرامت انسانی لازم است از این دین حنیف و مدافع عدالت و عقلانیت دفاع کنیم . امروز بدعتگزاران و رمالان و خرافاتچیان و قبر پرستان خود را مالک و صاحب اسلام دانسته و هر موحد متدین و روشنفکری را به جرم مخالفت با دکان و مغازه ی آنان متهم به ضدیت با اسلام و پاره کردن و سوزاندن قرآن می نمانید، غافل از اینکه فروختن قرآن و نوشته نویسی و عمل نکردن به آن و مردم را دور کردن از آن جرم است . در سفری که به کابل داشتم و در عبور از خیابانی که منتهی به قبرستانی می شد هنگام مسدود شدن خیابان را به سبب ریختن دانه برای کبوتران دیدم و گروه گروه زنان و مردان مستضعف و محروم را دیدم که از قبرها طلب شفا می کردند در حالی که کوچکترین توصیه ی اسلام را مبنی بر تعلیم و آموزش ترک کرده اند به یاد سخن علامه مفتی زاده افتادم
که در زمان جهاد بر ضد روس های متجاوز از خدا خواسته بود که به زودی مجاهدان افغان را پیروز نکند چون حکومت اسلامی برای ملتی که هنوز با اسلام راستین آشنا نشده اند فاجعه است . فرخنده تنها زنی نیست که قربانی جهل و خرافه شده بلکه چند سال پیش دعا دختر ایزدی نیزبه جرم مسلمان شدن به وسیله ی عده ای از ایزدی های جاهل سنگ باران شد.
اسلام مصلحان برا ی کرامت انسان ها احترام قائل است وکشتن هیچ انسانی را به جرم داشتن هر عقیده ای روا نمی داند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها