نمایش نوار ابزار

از کرامت انسان ها با هر عقیده و نژادی دفاع کنیم

527890در هفتم آوریل ۲۰۰۷ دوعا خلیل اسود یک دختر ایزدی عاشق پسری مسلمان می شود و علی رغم اجبار خانواده بر ازدواج او با پسر عمویش تن به این رسم ضد انسانی نمی دهد و در نتیجه با خواستگار محبوب خود فرار می کند، اما پس از یافتن آن ها از سوی خانواده و طایفه اش با وحشیانه ترین عمل سنگسار می شود، هرچند در آن زمان سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشری این عمل زشت را محکوم کردند، اما گویا قرار است در کردستان تنها از کسانی حمایت شود که به نوعی به گروه های غیر مذهبی وابسته اند و اگر فرد یا افرادی که گرایش های مذهبی دارند دچار زندان، شکنجه یا اعدام شوند مشمول قوانین حقوق بشری نمی شوند، همان گونه که تاکنون به کرات اتفاق اقتاده است، امید است چشم هایمان را بشوئیم و نگاه هایمان را انسانی تر کنیم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها