نمایش نوار ابزار

احقاق حق یعنی چه؟

adibi-Safirانتصاب یک سفیر از اکراد اهل سنت از سوی دولت روحانی را باید به فال نیک گرفت ، هرچند سی سال است که به اهل سنت در مناصب مهم اهمیت داده نشده است و به نوعی به اهل سنت اطمینان نمی شود . اما مطمئنم که انتصاب دکتر صالح ادیبی نشان می دهد که جمهوری اسلامی از این اقدام سودها و منافع زیادی می برد زیرا مسئولان آغار به اعتماد سازی تموده اند و این اعتماد سازی می تواند استعدادهای درخشان فرزندان این مرزوبوم را بیش از پیش شکوفا نماید و آزمایشی است برای ایرانیان اهل سنت که تاکنون در جبهه ی روابط خارجی و فعالیت های دیپلماسی نتوانسته اند خودرا نشان دهند. اگر ما تا کنون به عنوان فعالان اهل سنت و اصلاح طلب کرد به دنبال مطالبات مردم هستیم از اینکه در دولت روحانی به تدریج خواسته هایمان اعم از تدریس زبان وادبیات کردی و انتصاب سفیر محقق می شود شادانیم. بنا براین اگر بخشی از حقوق ملت هم تحقق یابد نباید با بدبینی وتخطئه با آن برخورد کرد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها