نمایش نوار ابزار

آیا اهل سنت می تواند هیات رییسه مجلس شود؟

کاش مسوولان کشورمان نیم نگاهی به دمکراسی افغانستان می انداختند وتوجهی به اهل سنت می نمودند وآنان را در اداره کشور مشارکت می دادند. یکی ازمراکزی که می تواند تجلی بخش دموکراسی باشد مجلس است زیرا مجلس نماد تجمیع همه نمودهای کشور است واگر مجلس محل کمک به توسعه وتحمل ومدارا نباشد کدام مرکز دیگر می تواند چنین نقشی را ایفا نماید؟

آیا نمی توان در بین بیست نفر نماینده یکی را در هیات رییسه مجلس جا داد؟

متاسفانه درمجلس ششم با تهدید یکی ازمراجع قم که سنی نمی تواند بالاتر از شیعه بنشیند بنده حقیر سراپا تقصیررا از هیات رییسه پایین کشیدند واصلاح طلبان با این عقب نشینی زمینه دیگر عقب نشینی هارا فراهم کردند. واگر آن زمان کوتاه نمی آمدند مطمینا پایه عدالت ودموکراسی درکشور استوارتر می شد.

اما در جلسه فردا باید نمایندگان اهل سنت روی سهم یک عضو هیات رییسه ایستادگی کنند ومعامله نمایند. اگر بخواهند وجمهوری اسلامی شانسی که آورده اکثر نمایندگان ومدیران اهل سنت نه سابقه مذهبی دارند ونه دوست دارند که خودرا مذهبی نشان دهند.

دیدگاه ها