نمایش نوار ابزار

آبروی اشخاص، عمر بن خطاب و اشاعه ی فحشا

در این روزها فضای مجازی را چنان بوی تعفن هتک شخصیت و اشاعه فحشا فراگرفته که انسان از انسانیت خودش شرم می نماید و اگر برخی از اندیشمندان بر طبل اخلاق مداری جامعه قبل از فقهی بودن آن می کوبند، مرتکب عمل ناروایی نشده اند؛ زیرا پیامبر (ص) نفرمود برای تکمیل فقه آمده ام. از سوی دیگر سیاسی کردن دین و مذهب و استفاده ابزاری از دین در جهت مطامع و مصالح فرد یا حکومتی مضراتش نه تنها متوجه  مخالفان بلکه متوجه خود استفاده کنندگان هم می شود.
به نظر من مقصر اصلی همین رسانه ملی است که به نمایندگی از سوی نظام و ملت چنان در پی آبروریزی فلان نخست وزیر ایتالیا و یا رییس جمهور فرانسه و یا نقل شب نمازی های پوتین است که انسان گمان می کند. سرزمین ما پیامبرستان و بقیه بلاد کفر و ابلیسستان است. در حالی که وظیفه هر مسلمانی تخلق به اخلاق الهی به ویژه در ستر عورت و گناهان و آبروی مردمان است. در حالی که شاید چنین مواردی که در نظام  و در کشور ما همیشه عده ای در کمین نشسته بلکه با افشای اسرار ، جعل مطالب  و یا اتهام مسائل غیر اخلاقی از صحنه حذف شود. متاسفانه عواقب نا بهنجار  و ناگوار آن  به دین و مذهب و هویت هزار ساله بر می گردد و بانبان از نتیجه سوء آن غافلند.
جدا از مسئله حق الناس و گرفتن آن که حق طبیعی هر شخصی است. بحث عرض و آبرو از سوی دیگر حتی از سوی شخص شاکی و ستم دیده به مصلحت است که افشا نشود. تا بوی بد  این تعفن مشام ها را نخراشد.
دو قضیه اخلاقی که در این دو سال در  کشور ما مطرح شد که یکی مربوط به حج و دیگر ی مربوط به قرآن بود همان گونه که یکی از دوستان از نظر روان شناسی بررسی کرده اند که  مطرح کردن این قضایا سهوی یا عمدی، به حق یا به باطل تنها ضررش به دین و آموزه ها و احکام آن بر می گردد. اگر در مسئله حج مسئولان و صدا وسیما آن را سیاسی و مذهبی نمی کردند امروز به این آسانی قرآن و آبرو و شخصیت افراد مورد هجمه قرار نمی گرفت. این داستان ها انسان را به یاد سنگسار در زمان حضرت عیسی می اندازد که هیچ کس نتوانست سنگ را پرتاب کند. و در این داستان ها عبرت و زنگ خطری برای همه و به ویژه مسئولان است که پرده دری کار خوبی نیست. چون ممکن است این شتر  هتک شخصیت در جلو خانه هر کسی بخوابد. زیرا پیامبر اکرم فرموده : کل بنی آدم خطائون.
و اما عمر بن خطاب این رهبر و خلیفه عادل – که هستی پس از پیامبران به خود ندیده – در هنگام طواف خانه کعبه خطاب به حجر الاسود چنین گفت: ای سنگ! تو نه نفعی می توانی برسانی و نه ضرری، به خدا سوگند اگر پیامبر شما را نمی بوسید، هرگز شما را نمی بوسیدم و در نزد من آبروی انسان از تو خیلی مقدس تر و ارزشمندتر است.

نویسنده: دکتر جلال جلالی زاده

مطالب مشابه
دیدگاه ها