نمایش نوار ابزار
برچسب: hdp
كردها بزرگترین فرصت سوزان تاریخ

كردها بزرگترین فرصت سوزان تاریخ

تا کنون هیچ ملتی مانند کردها در طول تاریخ نسبت به از دست دادن فرصت ها وموقعیت ها سهل انگارتر ویا بی شانس واقبال تر نبو ده است که این هم به علت ها واسباب مختلفی بر می گردد.. من…