نمایش نوار ابزار
برچسب: یار غار
وفات امام جعفر صادق (رضی الله عنه ) تسلیت باد

وفات امام جعفر صادق (رضی الله عنه ) تسلیت باد

جعفر بن محمد الباقر بن علی بن زین العابدین بن الحسین السبط الهاشمی ابو عبدالله ملقب به صادق (چون در عمرش دروغی از وی شنیده نشده است )،از بزرگان تابعین واز فقهای بنام ، دین شناسی بزرگ ،حکیمی توانا،زاهدی وارسته…