نمایش نوار ابزار
برچسب: کوردها
سردشت نمونه ای بسیار کوچکی از زخم های تاریخی بر پیکر ملت مظلوم کورد

سردشت نمونه ای بسیار کوچکی از زخم های تاریخی بر پیکر ملت مظلوم کورد

نمی توان فراموش کرد ،نمی توان بی تفاوت بود ،نمی توان ساکت نشست وهزاران نفر از هم نژادهایت شب وروز بنالند وبا آه وفغان های خود زمین را به آسمان وصل نمایند واز غریو دردمندانه ی آنان خواب ملکوتیان برآشفته…


مجلس اسلامی سوریه و فتوای آبکی

مجلس اسلامی سوریه و فتوای آبکی

باید قبل از هرچیزاین نکته را بیان کنم که اسلام برای آزادی ورهایی انسان آمده پس مخالفت وعداوتی با هیچ ملتی به طور اعم وملت کورد به طور اخص ندارد. اما گاه گاهی فتاوای آبکی مانند فتوای اخیر مجلس اسلامی…


نوروز را گرامی بداریم

نوروز را گرامی بداریم

چون احتمالا هفته ی آینده دسترسی به اینترنت نداشته باشم از هم اکنون خواستم مطالبی در باره ی نوروز نوشته وسال جدید را به همگان تبریک بگویم، نوروز یادآور گذشت عمر وروزهای کوتاه زندگی است ،نوروز یادآور رستاخیز طبیعت وبه…