نمایش نوار ابزار
برچسب: کودکان اوتیسم
کودکان اوتیسم در ایران و احساس مسئولیت مسئولان کشور

کودکان اوتیسم در ایران و احساس مسئولیت مسئولان کشور

اگر امروز کسی برنامه نوبت شمای تلویزیون بی بی سکینه را دیده باشد که درد دل های خانواده های دارای فرزندان اوتیسم را پخش می کرد حق دارد به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان کشور بپرسد راستی شما برای…